Duurzame Beroepen

Bekijk de taken en verantwoordelijkheden van een Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Bekijk de taken en verantwoordelijkheden van een Beleidsmedewerker Duurzaamheid

Een Beleidsmedewerker Duurzaamheid is iemand die deels of geheel verantwoordelijk is voor het beleid op het gebied van duurzaamheid. Je schrijft plannen, geeft advies en werkt mee om de toekomstvisie te ontwikkelen en uit te voeren. 

Wat betekent duurzaamheid?

Met de term duurzaamheid wordt bedoeld dat mens, milieu en economie op een evenwichtige manier met elkaar zijn verbonden. Dit wordt ook wel de 3 P’s genoemd: People, Planet en Profit. Duurzaamheid beschermt de aarde, zodat deze lang leefbaar blijft op een manier die ook goed is voor de mens en voor de economie.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van een Beleidsmedewerker Duurzaamheid?

Een Beleidsmedewerker Duurzaamheid weet welke innovatieve ontwikkelingen er spelen op het gebied van duurzaamheid. Je werkt mee aan het beleid om de samenleving te verduurzamen. Hierbij kan je denken aan onderwerpen zoals energietransitie, warmtevisie, circulaire economie en klimaat adaptatie. Je bent deels of geheel verantwoordelijk voor het opstellen van beleidsstukken, je levert bijdrages aan het te ontwikkelen beleid, je analyseert problemen en geeft weloverwogen adviezen over de ontwikkelingen, toepassingen en het uitvoeren van de beleidsregels. Je onderhoudt contacten met de betrokken stakeholders.

Welke opleiding moet een Beleidsmedewerker Duurzaamheid volgen?

Er zijn generieke hbo-opleidingen Bestuurskunde / Overheidsmanagement die zowel deeltijd als voltijd te volgen zijn. Je hebt een afgeronde hbo-opleiding of een post hbo op het gebied van milieu of ruimtelijke ordening.  

Wat verdient iemand?

Als Beleidsmedewerker Duurzaamheid kunnen de salarissen en freelance tarieven ver uiteenlopen. Dat is afhankelijk van de organisatie waarin je deze functie bekleedt, of je fulltime werkt en of het gaat om een freelance-opdracht. Bij een grote organisatie verdien je vaak meer dan bij een kleinere en dat geldt ook voor het soort organisatie, de overheid betaalt beter dan dezelfde functie op gemeenteniveau. Ook zijn er commerciële bedrijven die deze functie aanbieden.

Binnen een dienstverband kan het salaris starten bij €2000 en uitlopen tot wel €6500 op maandbasis. Binnen een freelance opdracht kan het tarief verschillen van €45,00 per uur tot en met wel €130,00 per uur. Ook dit is afhankelijk van de complexiteit van de vraagstukken van de organisatie.

Duurzame VacaturesVacature Plaatsen