Facet Advies

Wij zijn het adviesbureau voor energie en duurzaamheid. Ons werkterrein is Sustainable Development. We ondersteunen organisaties die een bijdrage willen leveren aan een klimaatneutrale samenleving en die willen werken aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Samen werken we aan antwoorden op duurzaamheidsvraagstukken. Samen creëren we effectieve, duurzame oplossingen. Samen dragen we bij aan een betere samenleving voor morgen.

De Impact van Facet Advies

Met onze deskundigheid realiseren we impact. We koppelen mensen, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden om tot een voor iedereen passende oplossing te komen. Elke keer zetten we weer een stapje dichter bij een duurzame samenleving voor iedereen.

Alle vacatures van Facet Advies