Vacature details

Nieuwste vacatures

 • Samen Ondernemend Leren

  SOL staat voor Samen Ondernemend Leren

 • Rotterdam

Stichting Sol uit Rotterdam groeit hard en is voor verschillende onderdelen op zoek naar nieuwe collega’s. Benieuwd naar één van onze vacatures? Neem dan contact op met Nitzah Magdalena via [email protected].

Wat ga je doen?

Als Jeugdmakelaar ben je actief in een of meerdere wijken en werk je volgens de communityaanpak. Je bent hét gezicht voor partners, kinderen, tieners en ouders in jouw wijk. Zowel offline als online!

Je zorgt samen met andere partijen voor een uitdagende, leerzame en diverse programmering op de pleinen én in de Huizen van de Wijk. Daarbij stimuleer en prikkel je jeugdigen en ouders om hun talenten te ontplooien. Je maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaand aanbod en weet partijen duurzaam te verbinden aan SOL.

Buiten de activiteiten om coach je kinderen, tieners en ouders die extra ondersteuning nodig hebben. Je realiseert leerondersteuning voor kinderen die daar baat bij hebben, zodat zij zo soepel mogelijk overstappen van primair naar voortgezet onderwijs: een belangrijke fase in het opgroeien van kinderen! Zo nodig zet je activiteiten in om de betrokkenheid van ouders hierbij te vergroten. Als Jeugd makelaar werk je outreachend. Met jouw enthousiasme weet je organisaties aan SOL te koppelen op basis van win-win samenwerking.

Wie ben jij?

Jij bent een gemotiveerde professional, die:

 • een relevante hbo opleiding heeft;
 • bij voorkeur SKJ of Registerplein geregistreerd is of hier voor zorgt;
 • werkt volgens de communityaanpak;
 • verbindend te werk gaat en contacten met partners onderhoudt;
 • goed kan netwerken;
 • ontwikkelingen en vernieuwingen kan aanjagen (mensen in beweging krijgen);
 • ondernemend is ingesteld;
 • resultaatgericht is en verantwoording weet af te leggen over doelen en prestaties;
 • een ‘erop af’-mentaliteit heeft;
 • oog heeft voor talenten en kwaliteiten van jeugdigen en hun ouders;
 • flexibel en breed inzetbaar is: bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken.

Binnen onze programmering hebben we een aantal speerpunten. We vragen expertises op het gebied van:

 • pedagogisch klimaat, waaronder Positive Behavior Support;
 • het koppelen van commerciële en sociale partners aan behoefte van jeugdigen
 • stimuleren van talentontwikkeling en ontwikkelen van softskills bij kinderen en tieners;
 • leefstijl (sport, voeding en de beweegnorm jeugd);
 • opvoedondersteuning aan ouders;
 • weerbaarheid;
 • online werken;
 • begeleiden van de ‘zakgeldprojecten’;
 • toeleiden naar diverse interventies.

Wie zijn wij?

Wij zijn SOL. Een ondernemende organisatie met passie en lef. Wij zetten ons in voor wijkbewoners van alle leeftijden, zodat zij sociaal en maatschappelijk sterker worden en optimaal betrokken zijn bij de wijk. We ondersteunen en stimuleren bewoners om hun persoonlijke talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Onze medewerkers bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij helpen. Vanaf 1 juni 2022 is SOL verantwoordelijk voor de welzijnsopdracht ‘Heel de stad’ in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Waar staan wij voor?

SOL staat voor Samen Ondernemend Leren: Samen. Wij geloven in samen durven doen. Met bewoners, met partners, met de gemeente Rotterdam, met iedereen die bij de wijk betrokken is. Thuis, op straat, overal. Ondernemend. Wij geven medewerkers de ruimte om initiatieven te nemen, ideeën te ontwikkelen en tot nieuwe inzichten te komen. Leren. Al werkend leren en steeds verbeteren. Door te ontdekken waar je goed in bent en te onderzoeken hoe het beter kan. Door fouten te durven maken en door te vallen en weer op te staan.

Wat bieden wij je?

Een uitdagende baan die wat vraagt van je ondernemerszin, innovatiekracht en net – werk vaardigheden. Je maakt met jouw kwaliteiten het verschil voor de bewoners in Rotterdam. De aanstelling vindt plaats conform de CAO-Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring