Vacature details

Nieuwste vacatures

 • Samen Ondernemend Leren

  https://www.linkedin.com/company/sol-netwerk

 • Rotterdam

Stichting Sol uit Rotterdam groeit hard en is voor verschillende onderdelen op zoek naar nieuwe collega’s. Benieuwd naar één van onze vacatures? Neem dan contact op met Nitzah Magdalena via [email protected].

Wat ga jij doen?

De Communitybuilder van SOL jaagt aan, ondersteunt en verbindt bewonersgroepen en/of initiatieven rondom plannen waarin de talenten en behoeften van wijkbewoners tot uiting komen. Je organiseert dialoogtafels om bewoners in contact te brengen met (on)bekenden, in (onverwachte) ontmoetingen. Je faciliteert eigenaarschap van bewoners bij de realisatie van (ontmoetings)activiteiten, zoals de ontbijt en aanschuif – maaltijden en koffieochtenden.

Je stemt af en werkt samen met Opzoomer Mee, buurtpreventieteam en de Buurt Bestuurt comités, (sociaal) ondernemers, woningcorporaties, huurdersplatform, Wijkleerbedrijf, Like Je Wijk en diverse partners. Je vergroot de kansen van zowel individuele als groepen bewoners door (maatschappelijke) organisaties en bewoners met elkaar te verbinden. Je bouwt aan een breed netwerk met wijkbewoners, gemeente en relevante organisaties.

Je werkt volgens de principes van de presentiebenadering en bent aanspreekbaar en beschikbaar voor bewoners met manifeste vragen en gaat af op bewoners met latente vragen of verborgen behoeften.

Je werkt met meerdere groepen mensen in de wijk en leert deze kennen door direct contact met hen te leggen, hetzij op individueel niveau, hetzij op groepsniveau of tijdens activiteiten.

Je leidt bewoners toe en maakt samenwerkingsafspraken met de gemeentelijk gebiedsorganisatie rondom projecten, die omgang tussen etnische groepen en tussen jong en oud bevorderen. Je zorgt dat meer bewoners zich inzetten voor elkaar, elkaar kennen en zich thuis voelen bij buurtbewoners.

Wie ben jij?

Jij bent een gemotiveerde professional, die:

 • een relevante hbo opleiding heeft;
 • kennis heeft van en ervaring met de ABCD-methodiek of vergelijkbare methodieken;
 • met een ‘erop af’-mentaliteit een netwerk opbouwt van verschillende bewoners(groepen);
 • in gesprekken met bewoners in kaart brengt welke uitdagingen en talenten de buurt kenmerken;
 • sociaalvaardig is en goed kan omgaan met verschillen in diversiteit en culturen van wijkbewoners;
 • affiniteit heeft met alle leeftijden en diverse culturen en verschillende doelgroepen, zoals LVB, GGZ, en ouderen;
 • een groot en divers netwerk van partners in de wijk weet op te bouwen;
 • kan omgaan met verschillende groepen bewoners met verschillende belangen;
 • oog heeft voor talenten en kwaliteiten van bewoners;
 • een sterk organisatorisch vermogen heeft;
 • flexibel en breed inzetbaar is: bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken.

Wie zijn wij?

Wij zijn SOL. Een ondernemende organisatie met passie en lef. Wij zetten ons in voor wijkbewoners van alle leeftijden, zodat zij sociaal en maatschappelijk sterker worden en optimaal betrokken zijn bij de wijk. We ondersteunen en stimuleren bewoners om hun persoonlijke talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Onze medewerkers bedenken, organiseren en realiseren activiteiten die daarbij helpen. Vanaf 1 juni 2022 is SOL verantwoordelijk voor de welzijnsopdracht ‘Heel de stad’ in de gebieden Feijenoord, IJsselmonde en Noord.

Waar staan wij voor?

SOL staat voor Samen Ondernemend Leren: Samen. Wij geloven in samen durven doen. Met bewoners, met partners, met de gemeente Rotterdam, met iedereen die bij de wijk betrokken is. Thuis, op straat, overal. Ondernemend. Wij geven medewerkers de ruimte om initiatieven te nemen, ideeën te ontwikkelen en tot nieuwe inzichten te komen. Leren. Al werkend leren en steeds verbeteren. Door te ontdekken waar je goed in bent en te onderzoeken hoe het beter kan. Door fouten te durven maken en door te vallen en weer op te staan.

Wat bieden wij je?

Een uitdagende baan die wat vraagt van je ondernemerszin, innovatiekracht en net – werk vaardigheden. Je maakt met jouw kwaliteiten het verschil voor de bewoners in Rotterdam. De aanstelling vindt plaats conform de CAO-Sociaal Werk. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring