Over DCMR Milieudienst Rijnmond

DCMR Milieudienst Rijnmond is de gezamenlijke omgevingsdienst van de provincie Zuid-Holland en vijftien gemeenten in de regio Rijnmond. DCMR zet zich in voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving voor de 1,2 miljoen inwoners van de Rijnmondregio. We stellen milieuregels op voor bedrijven in de regio en controleren op de naleving van deze milieuregels en andere wet- en regelgeving. Daarnaast geeft DCMR adviezen aan overheden over ruimtelijke plannen met als doel een toekomstbestendig gebruik van de fysieke leefomgeving.

Er zijn momenteel geen vacatures.