Over EcoLoss Project

EcoLoss is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. Ecoloss is naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliƫn en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten.

Er zijn momenteel geen vacatures.