Bijdragen aan een financieel fundament voor de energietransitie?