Over Profundo

Profundo is een onafhankelijk not-for-profit bedrijf met een duidelijke missie. Met diepgaand en op feiten gebaseerd onderzoek en advies willen we een praktische bijdrage leveren aan een duurzame wereld en sociale rechtvaardigheid. Kwaliteit komt op de eerste plaats, gericht op de behoeften van onze klanten. Met ons multidisciplinaire team willen we dieper graven en verder kijken, om u zo goed mogelijk te helpen bij het realiseren van uw duurzame ambities.

We analyseren internationale grondstofketens, de financiële sector, relevante beleidsontwikkelingen en de impact van bedrijven en financiers op alle duurzaamheidsaspecten: van mensenrechten tot ontbossing, van klimaatverandering tot belasting en van gewapende conflicten tot waterschaarste. Onze klanten zijn ngo’s, overheden, onderzoeksinstituten, beleggers en bedrijven. We helpen hen om financiële en handelsrelaties te begrijpen en om kansen en belemmeringen voor een duurzame transitie te identificeren.

Om feiten te achterhalen en relevante relaties en processen te begrijpen, gebruiken we een breed scala aan onderzoekstechnieken, van deskresearch en financiële modellering tot interviews met stakeholders en veldonderzoek. Onze bevindingen en conclusies worden gepresenteerd in rapporten en brochures, zowel voor intern gebruik als voor publicaties gericht op een breder publiek. Ook bieden we strategisch advies aan onze klanten, geven we trainingen, organiseren we workshops en faciliteren we stakeholder-consultatie processen.