Werkvoorbereider vacatures

De laatste jaren wordt er steeds meer geld geïnvesteerd in duurzaam bouwen en ontwikkelen. Door de stikstof uitspraken is er in de bouw nog meer vraag naar specialisten ontstaan met kennis van duurzaamheid. Hetzelfde geldt voor werkvoorbereiders die actief zijn in de bouw, ontwikkeling en nijverheid. Als werkvoorbereider in de bouw of techniek heb je tegenwoordig steeds meer kennis nodig van klimaat- en beleidsregels. Door de stijgende vraag naar (duurzame en klimaatneutrale) woningen is er een enorm tekort ontstaan aan werkvoorbereider in de bouw en techniek. Om de tekorten in de bouw op te vangen. Is er een enorme extra vraag ontstaan naar werkvoorbereiders. Ook op Sustainablejobs.nl houden we hier rekening mee. Bedrijven in de bouw en techniek plaatsen maandelijks vacatures voor werkvoorbereiders en bouwkundig specialisten.