Ecoloog | Duurzame Beroepen 

Lees hier alles over het beroep van een Ecoloog!

Wat doet een Ecoloog?

Ecologen houden zich bezig met de verhoudingen tussen de mens en de natuur. Ze focussen daarbij op het creëren van gebieden waar verschillende soorten kunnen floreren. Ecologen kunnen aan de slag gaan bij verschillende instanties, wat ze precies doen hangt af van de instantie waarbij ze werken. Je kan als Ecoloog bijvoorbeeld onderzoek doen aan een universiteit, maar je kan ook aan de slag gaan bij een aannemer of ingenieursbureau.

In de laatste gevallen werk je als Ecoloog aan het ontwikkelen van strategieën die te maken hebben met het beheer van ecologie en milieu. Vervolgens zet je deze strategie om in een concreet ontwerp tijdens de aanbestedings- en uitvoeringsfase. Ook adviseer je jouw collega’s, het management en het bestuur over de effecten die lopende of geplande projecten hebben op bijvoorbeeld planten en dieren. Binnen deze projecten zie jij kansen om meer aandacht te schenken aan de natuur, zonder dat dit ten koste gaat van de gestelde doelen, eisen en het budget. Je geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies en denkt altijd een stap vooruit. Je informeert projectteams en weet ze zo nodig te overtuigen om rekening te houden met ecologische aspecten.

Afhankelijk van je werkgever ligt jouw focus meer of minder op behoud, herstel en ontwikkeling van natuurgebieden en de biodiversiteit. Wanneer je gaat werken bij de Vereniging Natuurmonumenten denk je bijvoorbeeld voornamelijk vanuit ecologisch oogpunt, terwijl je bij een ingenieursbureau meer rekening zal houden met bijvoorbeeld menselijke belangen.

Bekijk hier het complete overzicht van alle duurzame vacatures op dit platform.

Aan wat voor projecten werkt een Ecoloog?

Als Ecoloog kan je meewerken aan verschillende soorten projecten. Bij een aannemer kan je werken aan bagger-, wind- en offshore projecten. Denk bijvoorbeeld aan de dijkversterking bij Zwolle-Olst of de integrale gebiedsontwikkeling van de IJsseldelta-Zuid. Een andere mogelijkheid is dat je deelneemt aan het opstellen van inrichtingsplannen van de NNN (Natuurnetwerk Nederland), een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. Je adviseert dan bijvoorbeeld over het (her)inrichten en herstellen van natuurgebieden, het herstellen van biodiversiteit en optimalisatie van natuurbeheer.

Wanneer je als Ecoloog bij een universiteit of andere onderzoeksinstelling aan de slag gaat zijn je werkzaamheden anders. In plaats van het bedenken van praktijkoplossingen voor specifieke casussen ga je onderzoek doen naar ecologie. Binnen de (mariene) ecologie kan je bijvoorbeeld onderzoek doen naar de populatiedynamiek tussen verschillende soorten, van vissen tot zeezoogdieren en vogels. Mogelijk werk je aan het verbeteren van wiskundige en statistische modellen met behulp van de door jou verzamelde gegevens. Op basis van jouw onderzoek kunnen bijvoorbeeld visserijen geadviseerd worden over hernieuwbare mariene energie en duurzaam vissen.

Vijf werkgevers met vacatures in deze hoek

  1. Van Oord: Wereldwijd actieve en toonaangevende aannemer van bagger-, waterbouwkundige en offshore projecten (olie, gas en wind).
  2. Boskalis Nederland: Werkt aan infrastructurele projecten op land en water in Nederland.
  3. Natuurmonumenten: Vereniging voor mensen met hart voor de natuur. Wij geven de natuur in Nederland de ruimte.
  4. Wageningen: University & Research
  5. Ingenieursbureau Den Haag (IbDH): Zorgt dat de inwoners, ondernemers en bezoekers van de stad nu en in de toekomst kunnen wonen, werken, bewegen en recreëren op het hoge niveau dat zij gewend zijn.

Jouw verantwoordelijkheden als Ecoloog

Als Ecoloog ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van milieu- en ecologische beheerstrategieën. Je hebt nauw contact met verschillende betrokkenen, van opdrachtgevers tot omgevingsmanagers. Met hen bespreek je de uitvoeringsplannen, kansen en risico’s vanuit ecologisch oogpunt.

Je zorgt er uiteindelijk voor dat de uitvoer kan starten. Alle juridische kaders zijn gedekt en er ligt een acceptabele risicobeoordeling vanuit de natuurwetgeving. Je bent ook verantwoordelijk voor het inventariseren van de ecologische risico’s en het aanvragen van vergunningen m.b.t. zaken als bodemverontreiniging of onderwatergeluid.

Ook ben jij degene die maatregelen bedenkt om de CO-voetafdruk te beperken en te zorgen dat beschermde diersoorten een plek behouden. Tijdens de uitvoeringsfase ben je vervolgens verantwoordelijk voor het monitoren van deze en allerlei andere ecologische aspecten.

Op wat voor contractbasis werkt een Ecoloog?

Voor Ecologen zijn er verschillende soorten contracten beschikbaar. Wanneer je aan de slag gaat bij een bedrijf is er een kans dat je als Ecoloog een jaarcontract met kans op verlenging aangeboden krijgt. Dit brengt redelijk wat zekerheid met zich mee. Vaak is het echter zo dat je een contract krijgt aangeboden voor een specifieke opdracht, of dat de duur van je contract afhankelijk is van het aantal beschikbare opdrachten. Dit geldt in principe voor alle soorten ecologen. Toch is de kans op een langdurig contract nog net iets kleiner voor Ecologen in het onderzoek, onderzoekscontracten zijn relatief namelijk nog vaker tijdelijk.

Het (bruto) salaris of het uurtarief van een Ecoloog

Het salaris van een Ecoloog verschilt afhankelijk van de werkgever, het soort werk en je ervaring. Wanneer je als beginnend onderzoeker aan de slag gaat bij een research faciliteit zal je salaris rond de €2300,- tot €2600,-per maand liggen. Naar mate je meer kennis en ervaring vergaart zal je salaris hier uiteindelijk uitgroeien tot maximaal €4600,- per maand.

Wanneer je echter bij een grote gemeente aan de slag gaat ligt je startsalaris beduidend hoger. Je  startsalaris bij de Gemeente Den Haag zou ongeveer €3250,- zijn. Uiteindelijk zal je salaris hier uitgroeien tot een kleine €5200,- per maand.

Hoe kan je Ecoloog worden?

De ideale Ecoloog beschikt over een aantal karaktereigenschappen. Allereerst ben je een teamspeler en beschik je over goede communicatieve vaardigheden, jij bent immers het aanspreekpunt voor verschillende stakeholders. Je hebt een creatieve en resultaatgerichte instelling en je hebt een groot netwerk. Je bent wanneer nodig echter ook zelfstandig en bent goed in staat werk te organiseren. Je bent omgevingsbewust, analytisch sterk en bent strategisch ingesteld. Ook ben je in staat om complexe technische documenten te schrijven en te beoordelen en kan je op hoog niveau statische analyses uitvoeren.

Je weet daarnaast alle ins en outs van de wet natuurbescherming. Afhankelijk van de functie heb je een HBO-, BSc-, MSc- of PhD-graad in ecologie. Bij sommige werkgevers is een afgeronde HBO-opleiding voldoende. Als je echter onderzoeker wil worden heb je een PhD-graad nodig. Vaak wordt daarnaast om relevante werkervaring gevraagd.

Aan de slag in de duurzaamheid?

Wil jij aan het werk in de duurzaamheid? Bekijk dan het complete overzicht van alle duurzame vacatures. Vragen over een vacature, freelance opdracht of stage? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Plaats Freemium Facature

Sustainablejobs.nl is een Duurzame Vacaturebank met een focus op bedrijven, instellingen, gemeentes en overheden in Nederland (en hopelijk snel daarbuiten). Ter kennismaking is het mogelijk om een freemium vacature te plaatsen in ons netwerk!