20 vrouwen voor het klimaat sustainablejobs.nl

20 vrouwen voor het klimaat 2024

20 vrouwen die op “Reuters Trailblazing Women in Climate 2024-lijst” staan, zijn actief betrokken bij het samenstellen van hun biografieën. Hierdoor krijgen ze een krachtig platform om de groeiende genderongelijkheid in de context van klimaatverandering aan te kaarten.

Het samenstellen van de lijst betrof een grondig proces waarbij vele experts werden geraadpleegd. Dit zorgde voor een eerlijke vertegenwoordiging van diverse achtergronden en expertisegebieden. Dat resulteerde in een inspirerende groep leiders die zich inzetten voor klimaatactie.

Deze lijst weerspiegelt de groeiende impact van vrouwen in de strijd tegen klimaatverandering. En de noodzaak van inclusiviteit en diversiteit in het nastreven van een duurzamere toekomst voor alle gemeenschappen wereldwijd.

De lijst met 20 vrouwen voor het klimaat 2024

Dr. Edda Aradottir – CEO, Carbfix

Bedrijf: Carbfix
LinkedIn profiel

Quote: “We hebben de afgelopen tien jaar een mondiale terugval gezien op het gebied van vrouwenrechten en gendergelijkheid en dit is een ernstige sociale achteruitgang die moet worden teruggedraaid.”

Damilola Ogunbiyi – Chief Executive Officer van Sustainable Energy for All

Verwezenlijkingen:

Geeft leiding aan SEforALL. Ten bate van het ondersteunen van meer dan 90 landen en het veiligstellen van toezeggingen van meer dan $1,3 biljoen aan energie financiering.

Stond aan het hoofd van het Nigeriaanse Elektrificatieproject. Waardoor miljoenen mensen toegang kregen tot energie en het implementeren van gedecentraliseerde energieprojecten.

Achtergrond: Uitgebreide ervaring op het gebied van duurzame energie en ontwikkeling, inclusief functies bij de Wereldbank en verschillende adviesraden.

Quote: “Het omarmen van duurzaamheid bevordert innovatie door de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten en bedrijfsmodellen aan te moedigen die ecologische en sociale uitdagingen aanpakken.”

Catherine Atkin – Chief Sustainability Officer, Redwoods.ai

Bedrijf: Redwoods.ai

Quote: “Ik ben zeer vereerd om te worden opgenomen in de Trailblazing Women in Climate-lijst van Reuter, samen met een geweldige groep leiders die een veranderingsagenda aansturen met het baanbrekende denken, het onbevreesde leiderschap en de radicale samenwerking die we zien van vrouwen over de hele wereld terwijl zij de overstap maken naar bescherm de planeet en de mensen erop.”

Shirley Djukurna Krenak – Inheemse activiste en leider van het Krenak-volk; President van het Shirley Djukurna Krenak Institute

Verwezenlijkingen:

Coördineert het Shirley Krenak Institute en neemt deel aan verschillende milieu-, educatieve, sociale en culturele activiteiten.

Bepleit inheemse rechten, landafbakening en klimaatactie, en neemt deel aan verschillende VN-conferenties.

Achtergrond: Vooraanstaande figuur in de inheemse beweging in Brazilië, die pleit voor milieubescherming en inheemse rechten.

Quote: “Wij zijn biodiversiteitsvrouwen! Earth Balance werkt alleen met alle levende biomen.”

Kate Brandt – Chief Sustainability Officer, Google

Bedrijf: Google

Quote: “Duurzaamheid is voor mij een levenslange passie en het was een voorrecht om mijn carrière te mogen besteden aan duurzaamheidsinnovatie in de publieke en private sector.”

Dr. Kimiko Hirata – Uitvoerend directeur van Climate Integrate

Verwezenlijkingen:

Richtte Climate Integrate op om op bewijs gebaseerde informatie te verstrekken en inspanningen te ondersteunen om de economie te decarboniseren.

Ontving de Goldman Environmental Prize in 2021. Ze werd geselecteerd als een van de BBC 100 Women in 2022 voor haar activisme.

Achtergrond: Werkte eerder 23 jaar bij de Japanse non-profitorganisatie Kiko Network, waar ze leiding gaf aan klimaatbeleid en pleitbezorging.

Quote: “Klimaatoplossingen vereisen systemische verandering, wat geen gemakkelijke uitdaging is. Maar ik ben er sterk van overtuigd dat verandering mogelijk is als we wijsheid en menselijke kracht integreren en samen handelen.”

Dr. Kat Bruce – Oprichter, NatureMetrics

Bedrijf: NatureMetrics

Quote: “Te lang is natuurbescherming gezien als een aanvulling op klimaatactie, terwijl het onze sterkste verdediging tegen klimaatverandering is.”

Teresa Ribera – Vicepresident van Spanje; Minister van Ecologische Transitie en Demografische Uitdaging

Verwezenlijkingen:

Speelde een sleutelrol in de onderhandelingen over het Klimaatakkoord van Parijs. Als Directeur van het Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI).

Bepleit klimaatactie als middel om ongelijkheid te verminderen, banen te creëren, de economie te moderniseren en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Achtergrond: Voormalig Spaans staatssecretaris voor Klimaatverandering en Biodiversiteit, met expertise in milieubeleid en duurzame ontwikkeling.

Quote: “Klimaatactie biedt de beste kans om ongelijkheid te verminderen, banen te creëren, onze economie te moderniseren en ecologische transitie te bereiken.”

Claire Lund – Vice-president, duurzaamheid, GSK

Bedrijf: GSK

Quote: “Om de immense uitdagingen van klimaatverandering en natuurverlies, en de risico’s die deze met zich meebrengen voor de menselijke gezondheid, het hoofd te bieden, moeten we onze collectieve krachten benutten en nu actie ondernemen.”

Laura Clarke – Chief Executive Officer van ClientEarth

Verwezenlijkingen:

Overgestapt van een carrière in overheidsbeleid en diplomatie om ClientEarth te leiden, een juridische liefdadigheidsinstelling gericht op milieukwesties.

Bepleit het gebruik van de wet om radicale verandering voor mensen en de planeet te versnellen.

Achtergrond: Dienst als de Britse Hoge Commissaris in Nieuw-Zeeland en Gouverneur van de Pitcairneilanden, met uitgebreide ervaring in internationale betrekkingen.

Quote: “Er zijn overal briljante vrouwen in de klimaatbeweging, die creatief werken aan een betere wereld voor toekomstige generaties.”
vrouwen voor het klimaat

Heather Buchanan – Medeoprichter en CEO van Bankers for Net Zero

Bedrijf: Bankers for Net Zero

Quote: “Om te slagen in de strijd tegen de klimaatverandering moeten we buitengewoon durven zijn.”

Dr. Friederike Otto – Universitair hoofddocent Klimaatwetenschap aan het Grantham Institute, Imperial College London; Medeoprichter van World Weather Attribution

Verwezenlijkingen:

Leidt World Weather Attribution, waarbij de invloed van klimaatverandering op extreme weersomstandigheden wordt geanalyseerd en gecommuniceerd.

Erkend als een van de 100 meest invloedrijke personen van Time en een van de top 10 personen die een verschil hebben gemaakt in de wetenschap in 2021.

Achtergrond: Gespecialiseerd in klimaatwetenschap en attributie, met aanzienlijke bijdragen aan het begrijpen van de link tussen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden.

Quote: “Als we het probleem van klimaatverandering overlaten aan blanke mannen, zal het blijven behandeld worden als een fysisch probleem met technologische oplossingen.”

Marisa Drew – Chief Sustainability Officer, Standard Chartered Bank

Bedrijf: Standard Chartered Bank

Quote: “Het erkennen van deze pioniers is een prachtige erkenning van het cruciale werk dat mijn peergroep doet, en zal onze collectieve vooruitgang bij het beschermen van de planeet behulpzaam ondersteunen.”

Dr. Maria Mendiluce – Chief Executive Officer van de We Mean Business Coalition

Verwezenlijkingen:

Leidde de lancering van de Fossil To Clean-beweging door WMBC. Beleidsmakers werden hiermee beïnvloed om de overgang van fossiele brandstoffen op te nemen in het COP28 Consensus van de VAE.

Bepleit vrouwelijk leiderschap, leidt inspanningen voor een grotere diversiteit in het organiserend comité van de UN Climate Summit.

Achtergrond:

Uitgebreide ervaring in klimaatbepleiting en -beleid, waaronder functies bij de World Business Council for Sustainable Development en de Global Reporting Initiative.

Quote: “Samenwerking binnen diverse teams en tussen hen zal waarschijnlijk leiden tot betere, gedurfde beslissingen die profiteren van de creativiteit en brede expertise van mensen.”

Racquel Moses – UNFCCC Global Ambassador en Chief Executive Officer, Caribbean Climate-Smart Accelerator

Bedrijf: Caribbean Climate-Smart Accelerator

Quote: “Er is geen grotere uitdaging, noch kans, vooral voor vrouwen, dan klimaatverandering.”

Rachel Kyte – Professor in Climate Policy aan de Blavatnik School of Government, University of Oxford

Verwezenlijkingen:

Dient als Speciaal Vertegenwoordiger van de Secretaris-Generaal van de VN voor Duurzame Energie voor iedereen. Vice-President en Speciaal Gezant van de Wereldbankgroep.

Co-voorzitter van de Voluntary Carbon Markets Integrity Initiative. Lid van de besturen van verschillende organisaties, waaronder Climate Resilience for All.

Achtergrond:

Voormalig decaan van de Fletcher School aan de Tufts University en Directeur van het Institute for Sustainable Development and International Relations (IDDRI).

Quote: “In gemeenschappen wereldwijd vormen vrouwen het hart van veerkracht, maar ze zijn ondervertegenwoordigd op nationale en internationale niveaus waar de verschuivingen in systemen die we nodig hebben worden besproken.”

Dr. Nina Seega – Directeur, Centre for Sustainable Finance Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

Bedrijf: Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL)

Quote: “Dit jaar is als geen ander. Geopolitieke spanningen en het toenemende aantal klimaatrampen zullen het decor vormen voor verkiezingen over de hele wereld.”

Kathy Baughman McLeod – Oprichter en CEO van Climate Resilience for All

Verwezenlijkingen:

Oprichter van Climate Resilience for All (CRA). Een non-profitorganisatie die zich toelegt op het beschermen van mensen tegen extreme hitte in kwetsbare gemeenschappen wereldwijd.

Startte een micro verzekeringsprogramma voor 150.000 vrouwen uit India en Pakistan in samenwerking met lokale partners en de verzekeraar Swiss Re.

Implementeerde baanbrekende strategieën voor extreme hitte als directeur van het Arsht-Rock Resilience Center. Waaronder het benoemen van Chief Heat Officers in steden wereldwijd en het introduceren van een “extreme heat income insurance” voor 21.000 vrouwelijke werkers in India.

Quote: “De kracht van vrouwen die samenkomen om de onrechtvaardigheden van klimaatverandering aan te pakken, blijft mij steeds weer inspireren, vooral in de onvermijdelijke momenten van duisternis die gepaard gaan met dit werk.”

Dr. Sonja Stuchtey – Medeoprichter en algemeen directeur, Landbanking Group GmbH

Bedrijf: Landbanking Group GmbH

Quote: “We leven in ongekende tijden: de mensheid staat vooraan in een multicrisis – gepaard gaande met enorme kansen onder een hoge complexiteit.”

Halla Tomasdottir – Chief Executive Officer van The B Team.

Een wereldwijd collectief van leiders die streven naar een betere manier van zakendoen, heeft een rijke achtergrond in zowel het bedrijfsleven als in maatschappelijke initiatieven. 

Ze begon haar carrière bij grote bedrijven zoals Mars en Pepsi Cola, voordat ze zich richtte op onderwijs en later de financiële wereld, waar ze vrouwelijke waarden en duurzaamheid integreerde. 

Als voormalig CEO van de IJslandse Kamer van Koophandel en presidentskandidaat van IJsland heeft ze een sterk geloof in moedig leiderschap en heeft ze onlangs haar eerste boek uitgebracht, getiteld “COURAGE to make a Difference”.

Tomasdottir pleit voor een dringende en inclusieve actie in reactie op de noodsituatie op het gebied van klimaat en natuur. Ze benadrukt de noodzaak om leiderschap te transformeren en samen oplossingen te creëren, vooral door vrouwen en mannelijke bondgenoten, om leiderschapsnormen te herdefiniëren en duurzame benaderingen te omarmen. 

Ze roept op tot moedige samenwerking en stelt de vraag hoe we in deze tijd van crisis ervoor kiezen om leiding te geven aan de mensheid.

“Een noodsituatie op het gebied van klimaat en natuur vereist dringende, inclusieve actie; conformiteit zal eenvoudigweg niet het leiderschap ontsluiten dat we nodig hebben. 

Het is tijd om de manier waarop we leiding geven te transformeren, en in een wereld met weinig vertrouwen moeten we beter worden in het co-creëren van oplossingen met de betrokkenen. 

Een leefbare wereld kan het beste worden veiliggesteld als vrouwen, in solidariteit met mannelijke bondgenoten, zich verenigen om leiderschapsnormen te herdefiniëren; barrières ontmantelen; en bewegen in de richting van duurzame, mensgerichte benaderingen. 

Dit vergt een moedige samenwerking. De belangrijkste vraag die we ons nu moeten stellen is: hoe zullen we ervoor kiezen om leiding te geven in een tijd als geen ander voor de mensheid?”

Halla Tomasdottir

Samen Bouwen aan een Duurzame Toekomst

De inspirerende verhalen van de 20 vrouwen op de “Reuters Trailblazing Women in Climate 2024-lijst” benadrukken de groeiende rol van vrouwen in de strijd tegen klimaatverandering. Hun leiderschap, visie en vastberadenheid dienen als een bron van inspiratie voor ons allen om samen te werken aan een rechtvaardige en veerkrachtige toekomst voor onze planeet en haar bewoners.

Sustainable news brengt interessant nieuws op het gebied van duurzaamheid, duurzame banen en duurzame werkgevers. Stuur je nieuwstips of een eigen artikel naar sustainablejobs.nl

Sustainable news is samengesteld door Sustainablejobs.nl het startpunt voor duurzame carrières.

Gerelateerd artikel: Wat zijn de meest duurzame bedrijven ter wereld?

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.