Ecologie Vacatures

  Ecologie Vacatures

  Ecologie vacatures: de leukste vind je hier! Ben jij helemaal weg van biologie en onze wonderschone natuur landschappen? Wil je jouw bijdrage leveren aan het bestuderen of onderhouden hiervan? Dan zijn de ecologie vacatures op Sustainablejobs echt wat voor jou! Duurzaamheid is onmisbaar in deze huidige tijd en de toekomst. Het is dan ook niet gek dat steeds meer mensen op zoek gaan naar een baan met een betekenis, waarmee ze écht positieve impact maken op de klimaatverandering. Op ons platform bieden een groot aantal diverse bedrijven functies aan. Deze functies worden onder andere aangeboden op het gebied van natuurherstel, behoud en ecologie. Maar wat houdt ecologie in?

  Het begrip ecologie is redelijk breed. Op deze pagina vind je alle informatie die je nodig hebt om van jouw groene passie je werk te maken. Met de ecologie vacatures op Sustainablejobs maak je dat werkelijkheid!

  Wat is ecologie?

  Voordat we duiken in de zaken waarmee een ecoloog zich bezighoudt, is het handig om te weten wat de term ecologie precies inhoudt. Ecologie is namelijk een onderdeel van de biologie. Maar wat wordt er dan verstaan onder ecologie? Ecologie valt te omschrijven als het onderzoeken van de samenhang tussen individuele levende organismen (mensen, dieren, planten) en de leefomgevingen ervan. Een ecoloog is dus kortgezegd een specialist die de relatie tussen de mens, planten, dieren en de omgeving onderzoekt. Hierbij komt ook het observeren van bijzondere verschijnselen kijken. De beroepsgroep waar ecologie onder valt, is ‘Agrarisch en natuur’. Volgens het Woordenboek van de Poolse taal valt de definitie van ecologie in twee onderdelen te onderscheiden:

  1.     Een onderdeel van de biologie die levende organismen in hun leefomgeving observeert. 
  2.     De activiteiten die ondernomen worden om het milieu en die leefomgeving te beschermen. 

  Hoewel de term dus uit twee definities bestaat, valt ecologie op te delen in vier verschillende expertises. Laten we daar eens een blik op werpen. 

  Wat zijn de verschillende soorten ecologie? 

  Zodra je gaat solliciteren op ecologie vacatures, is het natuurlijk wel belangrijk om te weten in welke expertise je het meest geïnteresseerd bent. Hieronder beschrijven we elk van deze soort voor je. Welke soort ecologie past het beste bij jou? 

        Gedragsecologie

  Tijdens het uitoefenen van gedragsecologie bestudeer je de verbanden tussen het specifieke gedrag van organismen en de externe factoren, ofwel hun leefomgeving. Je observeert de interactie en wisselwerking tussen verschillende populaties en diersoorten. Ook breng je de oorzaak en het gevolg in kaart van bepaalde gedragsverschijnselen. Nog een onderdeel van gedragsecologie is het observeren van verschillende soorten organismen in een compleet nieuwe leefomgeving. 

        Populatie ecologie

  Bij populatie ecologie bestudeer je een bepaalde groep. Binnen deze groep worden dan weer koppels gevormd. Daar waar nieuwe organismen (van dezelfde of een andere soort) bijkomen, door immigratie en geboorte, gaan er daarentegen ook weer organismen weg door bijvoorbeeld emigratie of sterfte. Dit alles leg je in verband met de leefomgeving van deze organismen. Een bepaalde groep binnen een leefomgeving wordt een populatie genoemd. Hier komt dus ook de passende naam ‘populatie ecologie’ vandaan.

        Sociale ecologie

  De term sociale ecologie omvat de studie van de onderlinge wisselwerking tussen individuen en hun leefomgeving. Sociale ecologie wijkt niet veel af van gedragsecologie. Het verschil is dat er bij sociale ecologie wordt geobserveerd hoe organismen met elkaar omgaan en bij gedragsecologie wordt er gekeken naar het gedrag van een individu. Aspecten die bij sociale ecologie onder andere een rol spelen, zijn; demografie, huisvesting, sociale diensten en gezinsgedrag. Sociale ecologie gaat dus over de relatie tussen ecologische en sociale kwesties. 

        Evolutionaire ecologie

  De evolutionaire ecologie ligt in samenhang met ecologie en evolutionaire biologie. Bij evolutionaire ecologie bestudeer je organismen vanuit het oogpunt van de evolutionaire geschiedenis en de interacties van die organismen tussen het heden en verleden. Hierbij speelt ontwikkeling een grote rol.

  Wat zijn passende opleidingen voordat je gaat solliciteren op ecologie vacatures?

  Om ecoloog te worden zijn er veel paden die je kunt bewandelen. Afhankelijk van het soort ecologie waar je in geïnteresseerd bent en op welk niveau je opgeleid wilt worden (of bent opgeleid), zijn er een aantal opties. Op HBO-niveau zijn de opleidingen Aquatische Ecotechnologie, Land- en watermanagement, Bos- en Natuurbeheer en Biologie geschikt om te volgen. De laatste twee uit dit rijtje zijn ook op Wo-niveau te volgen. Andere opleidingen die aansluiten op ecologie op WO-niveau zijn Milieuwetenschappen, Aardwetenschappen en specialisatie Ecologie

  Om uiteindelijk ecoloog te kunnen worden, zit er natuurlijk maar een ding op: solliciteren op onze ecologie vacatures! Hieronder beschrijven we wat het inhoudt om door het leven te gaan als ecoloog. 

  Wat kan je verwachten bij de ecologie vacatures?

  Nu we weten wat ecologie inhoudt en welke soorten ecologie er bestaan, is het tijd om een blik te werpen op het takenpakket van jou als toekomstig ecoloog. Zoals we nu weten, wordt ecologie onder verdeeld in twee onderdelen, wetenschap en beheer. Hier horen ook diverse taken bij. Hieronder kun je lezen welke taken dit zijn en bij welk onderdeel deze horen. Wat houdt jou als toekomstig ecoloog bezig gedurende een gemiddelde werkdag en waarvoor sta jij op in de ochtend? 

  Als ecoloog houd jij je bezig met de verbanden en verhoudingen tussen organismen en de natuur. De focus ligt dan ook op het creëren van een omgeving waarbij meerdere verschillende soorten organismen samen kunnen floreren. Hierbij zijn er verschillende carrière mogelijkheden:

  Wetenschap

  Een van deze mogelijkheden is het bestuderen van organismen en hun leefomgeving bij bijvoorbeeld een universiteit. Een van de taken die een ecoloog op zich neemt, is het monitoren van een onderzoek naar ecosystemen, biosfeer en leefgemeenschappen. Ook beoordeel je ecologische effecten van activiteiten in een bepaalde leefomgeving en vertaal je onderzoeksresultaten naar concrete plannen en oplossingen. Daarnaast stel je natuurtoetsen en Natura 2000-beheerplannen op. Hierbij komt nog het opstellen van planvorming- en effectstudies of -rapportages kijken. De Universiteit van Wageningen (WUR) biedt bijvoorbeeld een mogelijkheid binnen deze tak. Deze universiteit staan bekend om de life sciences

  Beheer

  Een andere carrièremogelijkheid is het onderhouden en beheren van natuur en leefomgeving. Dit is bijvoorbeeld mogelijk binnen de overheid en gemeente. Hierbij ben jij als ecoloog onder andere verantwoordelijk voor het onderhouden en ontwikkelen van milieu beheerstrategieën. Tijdens het beheer van deze leefomgevingen voer je de natuurtoetsen uit en adviseer je onder andere over ecologische vraagstukken. Ook geef je begeleiding bij milieu- en natuurherstelmaatregelen. Je houdt je hierbij bezig met inrichting van Natura 2000 natuurgebieden, biodiversiteitplannen, dijkversterking, rivier- en beekherstel, klimaatadaptie en gebiedsontwikkeling. De invulling hiervan hangt af van het soort ecologie en functie waarop je solliciteert en wat het takenpakket hiervan is. 

  De twee onderdelen van ecologie houden verband met elkaar en kunnen ook samenhangend uitgevoerd worden. Een andere functie die onder ecologie behoort en vaak samenhangt met beheer, is de functie als natuurgids. Als gids draag je je kennis over aan anderen en maak je mensen bewust van het belang van natuurherstel. 

  Wat is het gemiddelde salaris van een ecoloog? 

  Nu je hoogstwaarschijnlijk enthousiast bent geworden van de verschillende functies als ecoloog en de ecologie vacatures, is het ook geen overbodige informatie om te weten of je je rekeningen kan betalen met deze groene baan. Wij hebben het voor je uitgezocht! Het gemiddelde salaris van een ecoloog bij een grotere gemeente bedraagt rond de €3250 bruto per maand. Deze maandlonen variëren per regio, opleidingsniveau, carrièreniveau, functie en bedrijf. Om erachter te komen wat jij als toekomstig ecoloog gaat verdienen, kun je altijd kijken in de beschrijving van de ecologie vacatures. 

  Meer willen weten over ecologie? 

  Zoek niet verder! Op Sustainablejobs vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw carrière als ecoloog goed van start te laten gaan. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Lees deze blog over wat een Ecoloog doet en jij kan voldoende voorbereid gaan solliciteren op de ecologie vacatures! 

  Wil jij nou impact maken op de klimaatverandering en mee kunnen werken aan een duurzamere toekomst, maar ga je liever niet als ecoloog door het leven? Op Sustainablejobs vind je gelukkig een ruim aanbod aan toffe duurzame vacatures waarmee jij het verschil kan maken!