COP28 opening ceremony

COP28 Sluit af in Dubai

COP28 Sluit af met cruciale beslissingen voor klimaatverandering. De bijeenkomst is van belang voor wereldleiders en beleidsmakers om te werken aan het verminderen van klimaatverandering. Sustainablejobs.nl maakte een samenvatting en wijst onderaan dit artikel de winnaars en de verliezers van de conferentie aan.

COP28 Dubai Overzicht

COP28 bracht vertegenwoordigers van 197 landen en de EU samen in Dubai. De recente 28e ‘Conference of the Parties’, was een mijlpaal in de wereldwijde inspanningen om klimaatverandering tegen te gaan en kende hoogte- en dieptepunten.

Slotverklaring en Tegenstand

COP28-Dubai sloot op 13 december af met intensieve onderhandelingen over een historische slotverklaring. De Europese Unie, de Verenigde Staten, en de Alliantie van Kleine Eilandstaten verzetten zich tegen de oorspronkelijke versie op 12 december. 

De 12 december versie werd als onaanvaardbaar beschouwd vanwege het ontbreken van een expliciete oproep tot het einde van het fossiele brandstoftijdperk.

Uiteindelijk is op 13 december de formulering “transitie weg van fossiele brandstoffen” opgenomen in de slotverklaring van de COP28-Dubai.

Belangrijke Maatregelen en Dieptepunt

Tijdens COP28 werd een belangrijke maatregel voorgesteld: een drievoudige toename van de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie tegen 2030. Hoewel deze doelstelling door 116 partijen werd onderschreven, weigerden China, India en Rusland dit te steunen. 

Een opmerkelijk dieptepunt was de uitspraak van COP28-president Sultan Al Jaber, die beweerde dat er “geen wetenschap” is die wijst op de noodzaak van een uitfasering van fossiele brandstoffen.

Hoogtepunten en Kritiek

Ondanks tegenstand werden er opmerkelijke hoogtepunten geboekt, zoals de erkenning van schone waterstofcertificaten door 35 landen en een oproep tot verdrievoudiging van kernenergie door 22 landen. 

Oliemaatschappijen werden bekritiseerd vanwege onvoldoende beloftes om tegen 2030 hun methaanuitstoot tot nul te reduceren.

Winnaars en Verliezers van COP28-Dubai

COP28 small island Maladives
Verschillende eilanden van de Malediven worden bedreigd door de stijging van de zeespiegel.

Winnaars van COP28-Dubai

Schone-energiebedrijven lijken de grootste winnaars

118 landen hebben toezeggingen gedaan om de wereldwijde capaciteit voor hernieuwbare energie te verdrievoudigen. Tot nu toe zijn hernieuwbare energiebronnen slechts een aanvulling op vervuilende energie en zijn ze geen vervanging van fossiele brandstoffen.

Lobbyisten en Grote Uitstoters

De olie- en gasindustrie profiteert van het uitblijven van een bindende tijdsplanning voor de overgang naar duurzame energie. De VS en China verlaten COP28-Dubai zonder extra lasten te dragen of uitstoot verminderende maatregelen te beloven.

Er was kritiek op de lobbyisten van vleesbedrijven maar er zijn geen expliciete maatregelen voor die industrie afgesproken. Discussies over het reguleren van de koolstofhandelsmarkt werden tenietgedaan. Die lucratieve markt kwam hierdoor ongeschonden uit de conferentie en is daarmee een winnaar omdat het door kan gaan met handel in vervuilende uitstoot wat geen bijdrage levert aan koolstof reductie.

Verliezers van COP28-Dubai

Het Klimaat

Ons snel veranderende klimaat lijdt onder het gebrek aan urgentie en specifieke maatregelen in de overeenkomst. Hoewel het ambitieuze doel van het Parijse akkoord formeel intact blijft, wordt het in feite tenietgedaan door uitbreidende productie van olie-, gas-, kolen-, en landbouw- en veeteeltbedrijven.

Kleine Eilandstaten en Klimaatrechtvaardigheid

De Alliantie van Kleine Eilandstaten ziet vooral veel “mazen in de wet” en onvoldoende maatregelen om de opwarming onder 1,5°C te houden. Ondanks vooruitgang in het opzetten van een “fonds voor verlies en schade,” klagen ontwikkelingslanden over onvoldoende betalingen van geïndustrialiseerde landen.

Toekomstige Generaties en Wetenschappers

Toekomstige generaties zijn ondervertegenwoordigd en daardoor niet gehoord, en ondanks de vermelding van fossiele brandstoffen in de overeenkomst, ontbreekt de urgentie en duidelijkheid over reductie volgens klimaatexperts.

Slotwoord en Toekomstperspectief

Afsluitend merkte VN-baas António Guterres op dat de geleidelijke uitbanning van fossiele brandstoffen onvermijdelijk is. Hij benadrukte het belang van deze beslissing en hoopt dat het niet te laat is. 

De COP28-Dubai is nu voorbij en je hebt gelezen wat er is afgesproken en wat niet. Hieronder sluiten we dit artikel af met een opfrisser van je geheugen over de voorgaande afspraken die zijn gemaakt op COP bijeenkomsten:


Samenvatting van Belangrijke Prestaties tijdens Eerdere COP’s

Kyoto-protocol (COP3, Kyoto, 1997):

  • Het Kyoto-protocol legt verplichtingen op aan geïndustrialiseerde landen om de uitstoot van broeikasgassen (BKG) te beperken.

Overeenkomst van Parijs (COP21, Parijs, 2015):

  • Dit juridisch bindende verdrag stelt als doel om de gemiddelde temperatuurstijging op aarde ruim onder de 2°C te houden. Met een klemmend beroep op extra  inspanningen om de stijging te beperken tot 1,5°C om zo desastreuze klimaatverandering te waarborgen.

Glasgow Climate Pact (COP26, Glasgow, 2021):

  • De deelnemende landen kwamen overeen om de kloof tussen plannen om klimaatverandering tegen te gaan en de daadwerkelijke uitvoering van die plannen te verkleinen. Ze spraken af het gebruik van steenkool energie af te bouwen. En ze kwamen overeen de subsidies voor fossiele brandstoffen af te schaffen.

Loss and Damage Fund (COP27, Sharm el-Sheikh, 2022):

  • COP27 sloot af met een overeenkomst over het Loss and Damage Fund. Hiermee erkenden de deelnemers de onevenredige kwetsbaarheid van ontwikkelingslanden voor de gevolgen van klimaatverandering.

COP28 en werken aan een duurzame toekomst.

Sustainablejobs.nl publiceert elke week Nederlandse nieuwe duurzame vacatures op het platform voor duurzame carrières. Wil je je liever inzetten voor het United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) die de COP’s organiseert? Het klimaatverandering bureau van de VN publiceert de carrière kansen op hun eigen recruitment pagina met alle internationale carrièremogelijkheden.

Succes met jouw bijdrage aan een groene toekomst!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.