Sustainablejobs.nl duurzaamheid en techbedrijven

Duurzame techbedrijven in Nederland 2023.

Duurzame techbedrijven in Nederland dragen bij aan de vernieuwing van de economie. Hoe zit het in 2023 met werken in de tech industrie?

Deep tech bedrijven zijn startups die nieuwe producten maken die rechtstreeks voortkomen uit onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën. Ze maken dus iets wat nog niet bestaat en waar de samenleving iets aan heeft. Een duidelijk aanwijsbare toegevoegde waarde voor ons allemaal.

Uit het rapport: the State of Dutch tech 2023 van techleap.nl blijkt dat Nederland goed is in Deep tech. 80% van de startups die voortkomen uit o.a. universiteiten blijkt na 10 jaar nog steeds te bestaan. Een punt van aandacht is dat Nederlandse techbedrijven nauwelijks groeien in die 10 jaar. Meer dan de helft van deze startups heeft minder dan 10 werknemers.

Duurzaamheid en techbedrijven zijn een succesvolle combinatie.

Techleap schrijft in het rapport hierover het volgende:

In een snel veranderende wereld worden we geconfronteerd met grote transities in de zorg, energie, voeding en landbouw, hightech industrieën en de maakindustrie. Technologieën ontwikkeld door onderzoeksgedreven deep tech bedrijven kunnen nieuwe oplossingen bieden voor deze uitdagingen en de strategische autonomie van Nederland vergroten. 

Sectoren waarin startups succesvol zijn en doorgroeien naar scale ups zijn finance (15000 banen) healthtech (16000 banen) energie (11000 banen) ecommerce (11000 banen) en bedrijfssoftware (9000 banen). Health Tech industrie is de meest geïnvesteerde sector in 2022 met meer dan 76 bedrijven die het tot een scale up hebben geschopt.

Duurzaamheid gaat niet alleen over klimaat en milieu. Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat inclusiviteit een belangrijk deel is van duurzaamheid. Nederland is nog steeds een masculine startup en scale up land. Om succesvoller te zijn in nieuwe tech bedrijven liggen de kansen in een duurzamer sociaal ondernemersklimaat. Meer vrouwen en buitenlandse starters maken Nederland daarin duurzamer.

Aanbeveling in het onderzoek:

Vijf bronnen die kunnen bijdragen aan een toename van 35-45% van het aantal nieuwe startups in 2030

  1. Vergroot het aandeel vrouwelijke oprichters
  2. Vergroot het aantal spin-offs van Nederlandse universiteiten en onderzoeksinstellingen
  1. Vergroot het aandeel ervaren oprichters
  2. Verdubbel het aandeel oprichters met niet-westerse migratie achtergronden
  1. Vergroot het aandeel oprichters met een niet-academische achtergrond

3 van de 5 aanbevelingen gaan over inclusiviteit met op nummer 1 het vergroten van het aandeel vrouwelijke oprichters. Daarnaast wordt gewezen op het vergroten van het aantal niet-westerse oprichters en op het vergroten van niet-academische oprichters. Het gaat hier rechtstreeks over Sustainable Development Goal nummer 4 (kwaliteitsonderwijs) nummer 5 (gendergelijkheid) nummer 9 (industrie, innovatie en infrastructuur) en nummer 10 (ongelijkheid verminderen).

Waar haal je de tech talenten vandaan?

Een van de problemen van tech startups is het aantrekken van talenten die willen komen werken bij de startups. Een vacature bij een tech bedrijf staat in de tweede helft van 2022 gemiddeld 69 dagen open. Duurzame vacatures zijn misschien wel makkelijker in te vullen. Onderzoek door KPMG in Engeland suggereert dat jongeren vaker kiezen voor een duurzame baan dan een gangbare functie.

Dat maakt het voor startups belangrijk dat ze hun duurzame doelstellingen duidelijk maken bij het werven van hun personeel. Duurzaam ondernemen levert economisch voordeel op omdat je eenvoudiger vacatures invult. Uit het KPMG onderzoek blijkt dat bijna 50% van de beschikbare talenten expliciet kiest voor een duurzame functie. Daarmee is de helft van de talenten dus niet beschikbaar voor startups die te laag scoren op de Sustainable Development Goals. 

Inclusiviteit is bij de tech startups een grote factor.

10% van de Nederlandse tech startups is opgericht door een niet Nederlandse professional. Daarbij komt dat de hoeveelheid werknemers die bij de tech startups werken ook van buiten Nederland komt. In ons land zijn werknemers met een migratieachtergrond bijna 3x zoveel vertegenwoordigd in het aantal werknemers in de tech startups en scale ups. 

Je kunt zeggen dat op het gebied van Sustainable Development Goal nr. 10 (ongelijkheid verminderen) de tech industrie het goede voorbeeld laat zien. Of de tech bedrijven dit ook realiseren en hiernaar handelen in hun werving is natuurlijk de vraag. Onlangs is Sustainablejobs.nl uitgebreid met een internationaal platform. Hiermee bereiken we de wereldwijde community om sustainable jobs te bevorderen.

Naast etniciteit is er ook ruimte voor progressie op het gebied van gender diversiteit. De Nederlandse tech sector wordt gedomineerd door mannelijke oprichters en werknemers.

90% van de Nederlandse oprichters is man, waardoor het minder gender divers is dan andere landen in de EU. Terwijl maar 18% vrouwen deel uitmaken van de totale Nederlandse digitale industrie.

Er is onbenut potentieel in Nederland als het gaat om vrouwelijk ondernemerschap. Hoewel het aantal vrouwelijke ondernemers groeit, worden er maar weinig scale-ups gerund door vrouwen. Vroeg onderzoek met Nederlandse startups laat zien dat jonge bedrijven genderdiversiteit wél belangrijk vinden. Van de ondervraagde Nederlandse startups:

37% heeft nooit de genderdiversiteit bij nieuwe aanwervingen meegewogen.

40% heeft nooit de genderdiversiteit bij de geïnterviewde kandidaten meegewogen.

49% heeft de genderdiversiteit in de kandidatenpool nooit meegewogen.

56% heeft nooit genderdiversiteit in loontarieven meegewogen.

57% heeft nooit genderdiversiteit in promoties meegewogen.

Tech talent uit eigen land. De regionale tech hubs.

Omdat we een klein land zijn maken we goed gebruik van de regionale kansen waarmee we startup clusters verbinden. Rotterdam en Eindhoven liggen dicht bij elkaar. Je bent zo van Den Haag naar Amsterdam en dezelfde dag nog in Utrecht. Uit de verdeling over ons land blijkt dat we daar goed gebruik van maken.

Hoewel Amsterdam nog steeds de hotspot is met 2744 tech startups, scale ups en grown ups in 2022 blijkt dat de aantallen redelijk gelijkwaardig zijn verdeeld:

Amsterdam (2.744)

Fintech (292), Mode (109), Adtech (40)

 

Rotterdam (664)

AI, Cybersecurity, Life Sciences, Energie, Logistiek

 

Utrecht (530)

Gezondheid (118), Fintech (79), Media (60)

 

Den Haag (404)

AI (45), Cybersecurity (28), Life Sciences

 

Eindhoven (399)

Deeptech (101), IoT (16), Halfgeleiders

Noord-Holland staat aan de leiding van startups in Nederland.

In Noord-Holland zijn meer dan 3400 startups en 51600 startup-banen, wat neerkomt op 38% van het startup-personeelsbestand in Nederland. Enkele van de grootste successen zijn Adyen, Picnic en Mollie. De regio is ook de thuisbasis van de grootste Nederlandse duurzame startup-werkgevers, waaronder EVBox en VanMoof.

Noord-Brabant is met 1100 startups de op twee na grootste provincie.

De 172 deeptech-startups genereren meer dan 5.000 banen. Dat is een kwart van het aantal startup banen in de regio. In dit blogartikel lees je de duurzame B-corporations in Zuid Nederland. Aanjagers van het aantal banen zijn start-ups van eigen bodem in de provincie, zoals Prodrive Technologies en Smart Robotics. Noord-Brabant heeft een infrastructuur voor startups wat starters helpt succesvol te zijn. Voorbeelden zijn Braventures en HighTechXL.

Duurzame tech startups concentreren zich in de provincie Zuid-Holland.

De gezamenlijke startups hebben samen een waarde van bijna € 50 miljard. Met meer dan 2.000 startups die meer dan 26.100 lokale banen hebben gecreëerd. Duurzaamheid is bij 62 bedrijven in Zuid-Holland de belangrijkste doelstelling. Het grootste deel focust op schone en betaalbare energie. 

De duurzame startups in Zuid-Holland hebben grote talentpools van toonaangevende onderwijsinstellingen zoals de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden binnen handbereik. In 2022 groeide het aantal startup-banen in de provincie met 8%.

Duurzame tech kansen in Nederland zijn vooral sociaal.

De grootste kansen voor de Nederlandse duurzame tech startups liggen in het verbeteren van de sociale factoren. Het gaat om de mensen. Ook de deep tech bedrijven en de health en finance sector kunnen progressie behalen op het sociale vlak. Duurzamere bedrijven door te investeren in een inclusievere samenstelling van de oprichters en werknemers. 

Meer vrouwen en migranten die startups beginnen en leiden of gaan werken bij techbedrijven. Dat kan de Nederlandse startup kansen vergroten en onze economie duurzamer en concurrerender maken.

Geschreven door Michel Kleinjan

 

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!