Vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt

Duurzaam werk beïnvloedt de toekomst positief op het gebied van milieu, klimaat en samenleving.

Je zoekt vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt. En daar heb je een goede rede voor. De opkomst van het duurzaam denken gaat decennia terug. We vertellen je hoe het begon en wat nu de stand van zaken is. Duurzaam werken is actueel en volop in ontwikkeling.

Opkomst van het duurzaam denken.

Het begrip duurzaam kom je na de tweede wereldoorlog voor het eerst tegen. Duurzaamheid betekent dan: de kritische drempel van een economie voor het bereiken van een evenwichtige groei op lange termijn. 

De verbinding met natuurvriendelijk wordt in 1972 gemaakt. De Club van Rome publiceert de nota ‘Grenzen aan de groei’. Het analyseert het vermogen van de natuur om het effect van industrialisering op te vangen. Ze beargumenteren dat de groeicijfers die bedrijven nastreven in de toekomst niet duurzaam zijn.

Het grote publiek realiseert zich vanaf 1973 dat economische groei niet ten koste kan gaan van de natuur. Vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt bestonden toen niet. Het begrip duurzaamheid wordt gemeen goed in de publieke opinie. Dit maakt de weg vrij voor de definitieve politieke doorbraak in 1987.

In het milieurapport ‘Our Common Future’ uit 1987 wordt gesproken over een duurzame wereld. Hier vinden we voor het eerst een definitie van duurzaamheid zoals wij dat kennen:

“De wereld is duurzaam als de huidige behoeften van de mensheid kunnen worden vervuld zonder de vervulling van de behoeften van toekomstige generaties in gevaar te brengen.”

Bevolkingsgroei, ecosystemen, energie, en industrie worden met elkaar verbonden. Het verband tussen de milieuproblematiek en welvaartsniveau is vanaf nu een maatschappelijk debat.

De eerste moderne milieu conferentie in Rio de Janeiro 1992

Men legt de nadruk op de beperkte capaciteit van de natuur om afval te absorberen. Men legt er 3 overtuigingen vast die tot actie moeten leiden: 

  1. We zijn afhankelijk van de aarde om te overleven.
  2. Er bestaat een direct verband tussen menselijk handelen en milieuproblemen.
  3. Globale duurzame ontwikkeling vereist lokale acties.

Na Rio volgen Cairo, Kopenhagen, Monterrey en Johannesburg. Rond de eeuwwisseling waren er nog steeds landen die de slotverklaring uit Rio de Janeiro nog niet hadden geratificeerd. Het positieve is dat duurzaamheid in nu een vaste plek heeft in de politiek en industrie.

De volgende conferentie is in Kopenhagen in 2009. Klimaat wetenschappers tonen aan dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Vanaf dit moment wordt de focus verlegd naar klimaatverandering. Ze brengen een verklaring uit die tot actie moet leiden:

“Er is een aanzienlijk risico dat veel van de klimaat trends zullen versnellen, wat leidt tot een toenemend risico op abrupte of onomkeerbare klimaatveranderingen.”

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015 worden de Sustainable Development Goals bekrachtigd. Een verzameling van 17 wereldwijde doelen die zijn ontworpen voor een duurzamere toekomst. Het is de bedoeling dat ze in 2030 zijn bereikt. Hier lees je over actuele voorbeelden van wereldwijde projecten.

Het behalen van de klimaatdoelen.

Vanaf nu is het een race tegen de klok. Elke volgende conferentie staat in het teken van het behalen van de 17 doelen. In december 2015 wordt het jaar afgesloten met de Paris Agreement. Hierin staat als eerste punt genoemd: 

“De stijging van de mondiale gemiddelde temperatuur ruim onder de 2 °C houden (…) in het besef dat dit de risico’s en effecten van klimaatverandering aanzienlijk zou verminderen.”

Elke jaar wordt er een rapport uitgebracht met daarin de stand van zaken. Lees hier versie 2022.

In de volgende jaren vindt er elk jaar een conferentie plaats. Als laatste die van 2021 in Glasgow. Elk jaar is er uitgebreide aandacht voor duurzaamheid. De volgende COP27 is van 6 tot 18 november 2023 in SHARM EL-SHEIKH. Maar wat gebeurt er in de praktijk? 

Een nieuwe economie probeert de kloof tussen ecologie en de traditionele economie te overbruggen. Nieuwe concepten helpen duurzaamheid te implementeren. Innovatie op het gebied van vervoer, circulariteit, duurzaam bouwen en decarbonisatie zijn een aantal voorbeelden. Duurzame vacatures zijn er in alle soorten en maten.

Je kunt zeggen dat er een nieuwe industrie is ontstaan. De duurzaamheid industrie met vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt. En daar zijn heel veel mensen voor nodig. Dat blijkt uit de toename van het aantal vacatures voor duurzame banen. Neem maar eens een kijkje in onze database.

Stand van zaken op het gebied van vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt.

Een voorbeeld vindt je dicht bij de poolcirkel in Zweden. Schone industrieën worden uit de grond gestampt en hebben veel mensen nodig. In de stad Skellefteå bouwt North Volt een enorme accufabriek voor elektrische voertuigen. De Zweedse regering heeft berekend dat er 100.000 nieuwe vacatures nodig zijn! Lees hier het artikel.

Door de aandacht van de media is verduurzaming actueel. Voorheen was duurzaam een onderwerp waar je iets mee had of niet. Nu is het een noodzaak. Voorheen waren er doemdenkers of doe denkers. De doemdenkers leggen de focus op de catastrofale gevolgen. De doe denkers zetten aan tot actie ter voorkoming van meer ellende.

Vandaag zijn we voorbij dit punt gekomen. De catastrofes zijn dagelijks in het nieuws. Het voorkomen van klimaatverandering is een achterhaald concept. In rapporten worden scenario’s beschreven die in slechte omstandigheden beweren dat doemdenkers gelijk krijgen.

Het maakt niet uit of je een doem- of doe denker bent. De klimaatverandering heeft al plaatsgevonden. Nu gaat het om de focus op accepteren van verandering. Bijvoorbeeld door een duurzame vacature voor een nieuwe baan te zoeken. En door je kwaliteiten in te zetten op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door te verhuizen naar een circulair gebouwde woning. Verzoenen van doem en doe denken voor een zachte landing in de nieuwe klimaat toekomst.

Als reactie op de extremere klimaat omstandigheden laat de jonge generatie van zich horen. Jongeren vragen zich af wie er verantwoordelijk is voor hun toekomst. Wie gaat zich verantwoorden voor de gecreëerde omstandigheden? 

Dit doen ze niet om een schuldige aan te wijzen. Deze generatie wil steun af te dwingen omdat ze het niet alleen kunnen. Financiële, institutionele en politieke steun om hun recht op een veilige leefwereld af te dwingen. Hieronder 2 voorbeelden.

Voorbeelden van een andere toekomst.

In Portugal bereiden Cláudia Agostinho en haar familie zich voor op een rechtszaak bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. Na vijf jaar voorbereiding wordt hun zaak tegen 32 Europese landen in dit najaar behandeld.

Cláudia zegt: “Nu hopen we dat deze rechters onze zaak zo snel mogelijk zullen behandelen. We hopen dat ze de Europese regeringen zullen dwingen maatregelen te nemen die nodig zijn om ons te beschermen.”

Dichter bij huis is eenzelfde ontwikkeling gaande. Een voorbeeld is Milieudefensie die een rechtszaak wint van Shell. Shell moet zijn Co2-uitstoot met 45% reduceren in 2030. Het is complex om via de rechter steun af te dwingen voor het bestrijden van de klimaatcrisis. De waarheid ligt als zo vaak ergens in het midden.

Iemand die een genuanceerd beeld geeft van aanpassen aan het klimaat is Sandra Phlippen. Econoom en socioloog. Ze schetst in het programma Zomergasten van de VPRO een duurzaam perspectief op welvaart. Phlippen laat kansen zien die tot activisme en duurzaam ondernemerschap aansporen. In het interview zegt ze dat ze als econoom werkt met toekomstscenario’s:

“Je bekijkt toekomstige problemen, en probeert deze met toekomstige oplossingen aan te pakken.” 

Op die manier kun je je voor te bereiden op problemen die nog niet bestaan. Scenario denken is een manier om gestructureerd na te denken over een onzekere toekomst. 

Scenario’s met vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt in 2040.

Een duurzame vacature kan je aanspreken omdat het bedrijf je inspireert. Het kan ook dat het past in jouw eigen toekomstperspectief. Het scenario zoals jij dat voor je ziet. Iedereen heeft wel een toekomstbeeld van een duurzame economie en samenleving.

Lees hieronder een samenvatting van 3 toekomstscenario’s. Ze zijn gemaakt door specialisten van de Rabobank en futurologen Jan Nekkers en Peter van der Wel. 

Scenario 1

Robots en kunstmatige intelligentie hebben het werk grotendeels overgenomen. Energie is nagenoeg gratis, grondstoffen worden gerecycled en de economie is volledig circulair. 

Het stadsgezicht is onherkenbaar veranderd. Doordat er geen uitlaatgassen meer zijn en overal planten en bloemen bloeien, ruikt het in de hele stad heerlijk. 

Scenario 2

Net als in scenario 1 is energie gratis beschikbaar. Grondstoffen worden voortdurend gerecycled. Milieuvervuiling bestaat niet meer. 

Alleen blijken in dit scenario overheden niet in staat andere wereldwijde problemen aan te pakken. De grote internationale bedrijven nemen het over van de politiek.

Wet- en regelgeving is vastgelegd in computersystemen, het zogenaamde Law-on-a-chip. Ook de uitvoering is volledig geautomatiseerd. 

Scenario 3

Ook in dit scenario is de productie door robots en kunstmatige intelligentie overgenomen. De wereldwijde werkloosheid is tot boven de 50 procent opgelopen. Veel werklozen trekken naar het platteland, waar ze in kleine gemeenschappen off-grid leven. 

Verspreid over de wereld bestaan nog enkele kleine, rijke stadstaten. Deze zogenaamde pockets of wealth – Nieuw Zeeland, IJsland, Schotland en Madagascar – zijn erin geslaagd hun sociale samenhang en basisvoorzieningen in stand te houden. 

Een duurzaam scenario voor je eigen toekomst.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Dit gezegde gaat ook op voor een duurzame toekomst. Er zijn voldoende vacatures waarmee je de toekomst duurzaam maakt. Of je nu gaat verhuizen naar de poolcirkel of in de randstad blijft. Of je nu hier een vacature zoekt of start als duurzame ZZP’er. Er is altijd een manier om bij te dragen aan de mooie wereld van morgen.

Geschreven door Michel Kleinjan

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.