Wat is een M.E.R. adviseur?

Als initiatiefnemer van een project of plan ben je waarschijnlijk wel bekend met een M.E.R. adviseur. Zo niet, dan kun je hier alles lezen over wat deze functie inhoudt en waarom het zo belangrijk is dat deze adviseurs een rol hebben in besluiten die worden genomen omtrent het milieu.

Waar staat M.E.R. voor?

De afkorting M.E.R. staat voor Milieu effect rapportage en is een hulpmiddel voor het nemen van besluiten. In een milieu effect rapportage worden de effecten van het plan/project op het milieu beschreven. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een nieuwe luchthaven. In een M.E.R. wordt dus geschreven welke gevolgen deze luchthaven heeft op het milieu en de omgeving.

Wat is het doel van een M.E.R.?

Wanneer een project of plan in gang wordt gezet en het mogelijke gevolgen heeft op de gezondheid van het milieu, is het belangrijk dat er bekend is welke gevolgen dit zijn. Welk effect heeft het plan of project op het milieu en is dat het wel waard om het plan in werking te zetten?

Het uiteindelijke doel van het opstellen van een milieu effect rapportage, is het belang van het milieu te laten meewegen in het vaststellen of het plan uitvoerbaar is. Een M.E.R. adviseur is handig om in te schakelen en te betrekken bij het plan. Zeker wanneer het plan valt onder de M.E.R.- plicht.

Wanneer is een M.E.R. verplicht?

Er zijn drie aanvliegroutes die getoetst moeten worden die kunnen leiden tot een M.E.R.- plicht. Deze drie routes zijn:

  1. Toetsing aan het Besluit milieueffectrapportage. Hiermee wordt getoetst of het plan voorziet in activiteiten die nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Wanneer dit het geval is, is een M.E.R. verplicht.
  2. Wanneer er sprake is van een plan is het uitvoeren van een beoordeling voor de Wet natuurbescherming verplicht. Een M.E.R.- plicht is in dit geval mogelijk.
  3. Toetsing aan de provinciale milieuverordening. Provinciale staten kunnen aangewezen worden als aanvulling op het Besluit M.E.R. Dit kan leiden tot een M.E.R.- plicht.

Ook is er nog de mogelijkheid om direct te kiezen voor een milieu effect rapportage. Wanneer is dit relevant?

  1. Wanneer er sprake is van een M.E.R. beoordeling plichtige activiteit.
  2. Geen M.E.R. verplichting. De activiteit wordt niet benoemd in het Besluit M.E.R. Er zijn hiervoor geen wettelijke procedures. Een vrijwillig M.E.R. bestaat niet. Wanneer er in dit geval wordt gekozen om een M.E.R. op te stellen, moet deze voldoen aan de procedurevereisten uit de Wet milieubeheer.

Wil je weten of je M.E.R. plichtig bent? Met een M.E.R.- scan kom je er achter welke verplichtingen er gelden voor jouw plan, besluit of activiteit.

Wat doet een M.E.R. adviseur?

Wanneer een initiatiefnemer verplicht is om een M.E.R. op te stellen, zijn er twee mogelijkheden. De initiatiefnemer laat dit intern gebeuren of besteed het uit aan een externe partij. Dit tweede gebeurt in de praktijk vaker.

Waarom een M.E.R. adviseur inschakelen?

Een M.E.R. adviseur is vaak werkzaam bij een adviesbureau of opereert als zelfstandig expert. Er zijn een aantal redenen waarom een initiatiefnemer ervoor kiest om een M.E.R. adviseur in te schakelen.

  1. Een M.E.R. adviseur is gespecialiseerd in het opstellen van een milieu effect rapportage. Deze persoon heeft simpelweg meer kennis en ervaring. Het opstellen van een M.E.R. vergt veel kennis en vaardigheden op milieuthema’s, zoals geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit. Wanneer een initiatiefnemer een adviesbureau inschakelt, heeft dit als voordeel dat er meer mankracht beschikbaar is voor het opstellen.
  2. Een M.E.R. opstellen kost veel tijd en aandacht. Dit zorgt voor een tijdelijke piek in werkbelasting bij de initiatiefnemer. Door het uit te besteden, wordt deze piek voorkomen en kan er gefocust worden op het daadwerkelijke plan.
  3. Een M.E.R. adviseur staat los van de initiatiefnemer. Zijn advies staat dus onafhankelijk en is daardoor meer betrouwbaar voor de buitenwereld, dan wanneer het opstellen intern gebeurd.

Wanneer en hoe wordt een M.E.R. adviseur ingeschakeld?

Wanneer de initiatiefnemer zelf onvoldoende kennis in huis heeft om een M.E.R. op te stellen, is het verstandig om een adviseur in te schakelen. Het is aan te raden om deze adviseur vroeg bij het plan te betrekken.

Een M.E.R. adviseur inschakelen kan op verschillende mogelijkheden. Zo is er een mogelijkheid om het volledige project (onderzoek, opstellen M.E.R., communicatie, ondersteuning) uit te besteden of enkele van deze onderdelen. Een adviesbureau geeft vaak aan wat noodzakelijk is.

Daarnaast is er de mogelijkheid om het besluit samen met het opstellen van het M.E.R. uit te besteden. De omstandigheden van het plan bepaalt wat het handigst is. De capaciteit binnen de organisatie, de gevoeligheid van het plan en de manier van het voortraject spelen hier een grote rol in.

Hoe wordt een M.E.R. opgesteld?

Het opstellen van een M.E.R. gebeurd aan de hand van zes belangrijke thema’s; Alternatieven, Reikwijdte en detailniveau, Participatie, Kwaliteit, Procesregie en Passende scheiding van functies bij projecten.

Ook zijn er een aantal eisen verbonden aan het opstellen van een milieu effect rapportage. Deze eisen omvatten het volgende; Het doel van het plan, Voorgenomen activiteit en alternatieven, Relevante plannen en besluiten, Huidige situatie en autonome ontwikkeling, Effecten, Vergelijking, Mitigerende en compenserende maatregelen, Leemten in informatie en een samenvatting.

Externe experts inschakelen

De kwaliteit van de milieu effect rapportage is van groot belang. Daarom is het des te meer belangrijk om een goede M.E.R. adviseur in te schakelen. Kies voor een bureau met een deskundig en ervaren team in het opstellen van een milieu effect rapportage.

Je kunt als initiatiefnemer ervoor kiezen om een externe groep met experts te combineren met je eigen interne netwerk binnen de organisatie. Voor suggesties kun je terecht bij de Commissie voor de milieueffectrapportage.

Een M.E.R. adviseur raadplegen en een rol geven heeft grote invloed op de kwaliteit van je M.E.R. Ook is het verstandig om de resultaten van de milieu effect rapportage voor te leggen aan de adviseur. Dit kun je zien als een expert meeting. Het verslag van deze expert meeting kan je vervolgens ook meenemen in je rapportage.

Werken als M.E.R. adviseur?

Vaak worden M.E.R. adviseurs ingeschakeld door overheidsinstanties of gemeentes. Veelvoorkomend is dat je samenwerkt met een andere M.E.R. adviseur of werkt binnen een bureau. Als M.E.R. adviseur ben je het aanspreekpunt van milieukwesties en alles omtrent de milieu effect rapportage binnen de instantie waar je in dienst van bent.

Wanneer je gaat solliciteren op een vacature voor M.E.R. adviseur worden er bepaalde eisen gesteld. Ten eerste wordt er Hbo/wo werk- en denkniveau vereist en kennis van M.E.R. Daarnaast moet je op de hoogte zijn van de betreffende wetten. Als laatste worden eigenschappen vereist zoals helder advies geven, zoeken naar vernieuwing en coördineren en schakelen tussen de plannen.

Herken jij jezelf helemaal hierin? Neem dan gerust een kijkje op onze vacaturepagina.

Nog niet uitgelezen?

Hopelijk heb je een goed beeld gekregen van wat het vak van een M.E.R. adviseur inhoud. Voor vragen kun je ons altijd benaderen via onze contact pagina.

Lees vooral lekker verder en verbreed je kennis door middel van onze uiteenlopende blogs! ????

 

 

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.