Regisseur Klimaat | Duurzame Beroepen 

Lees hier alles over het beroep van een Klimaat Regisseur!

Wat doet een Regisseur Klimaat?

Er zijn veel verschillende soorten Regisseurs Klimaat (zie kopje ‘Vijf werkgevers…’). Wat al deze soorten met elkaar te maken hebben is dat ze zich allemaal bezighouden met het ontwikkelen en uitvoeren van de klimaatstrategie. Als Regisseur Klimaat ben je zowel intern als extern een belangrijke speler. De klimaatstrategie die jij schrijft heeft namelijk gevolgen voor je omgeving en ver daarbuiten.

Binnen jouw organisatie ben jij dé klimaatexpert. Je weet wat er landelijk en wereldwijd speelt op het gebied van klimaat en adviseert het bestuur. Jij werkt als Regisseur Klimaat mee aan het ontwikkelen van de klimaatadaptie en -mitigatiestrategie. Klimaatadaptie houdt in dat de wereld wordt aangepast aan de gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verhogen van dijken en het vergroenen van steden. Klimaatmitigatie is het afremmen en gedeeltelijk voorkomen van klimaatverandering. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare bronnen om zo temperaturen minder te laten stijgen.

Samen met collega’s lever je daarnaast strategisch en tactisch advies over bijvoorbeeld afval, luchtkwaliteit en milieuoverlast. Je stimuleert burgers, maatschappelijke organisaties en marktpartijen bij te dragen aan deze benodigde veranderingen.

Aan wat voor projecten werkt een Regisseur Klimaat?

Wanneer je als Regisseur Klimaat aan de slag gaat zijn er veel soorten projecten waar je je mee bezig kan houden. Bij Waterschap Aa en Maas zou je bijvoorbeeld betrokken kunnen zijn bij het beperken van broeikasgasuitstoot door waterzuivering. Je laat analyses uitvoeren en bedenkt manieren om het water schoner te maken. Hoe schoner het water namelijk is, hoe minder methaan er vrijkomt. In andere gevallen kan je je bezighouden met het opstellen van een baggerplan, of het vormgeven van een passend afvalbeleid.

Je bedenkt hoe je klimaatadaptatie met klimaatmitigatie kan combineren om zo lange termijn oplossingen en win-winsituaties te creëren. Daarnaast krijg je als Regisseur Klimaat veel te maken met gestelde klimaatdoelen en -akkoorden. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het Lokaal Klimaat Akkoord Duurzaam Velsen (LKA), waar in staat hoe de gemeente in 2030 hun CO2 uitstoot met 49% moet hebben gereduceerd. Je verbind de gemeente met partijen die kunnen bijdragen aan de CO2 reductie en brengt samenwerkingen tot stand.

Vijf werkgevers met vacatures in deze hoek

  1. Waterschap Aa en Maas – (Regisseur Circulaire Economie en Klimaat)
  2. Gemeente Meppel – (Regisseur Klimaat en Stedelijk Waterbeheer)
  3. Gemeente Eijsden-Margraten – (Regisseur Duurzaamheid en Klimaatverandering)
  4. Gemeente Velsen – (Regisseur Lokaal Klimaat Akkoord)
  5. Gemeente Rijswijk – (Regisseur Infrastructuur en Klimaat)

Jouw verantwoordelijkheden als Regisseur Klimaat

Omdat gemeenten en waterschappen vaak al een bepaalde visie hebben, ben je verantwoordelijk voor de realisatie van deze visie. Je vertaalt de klimaatadaptie en -mitigatiestrategie naar concrete plannen om deze te realiseren. Je bent verantwoordelijk voor het maken van een meerjarig programma en bedenkt welke financiële middelen hiervoor nodig zijn. Tot slot stem je deze plannen af met collega’s die zich bezig houden met andere uitvoeringsprogramma’s, zowel intern als extern.

Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor zowel proces als resultaat. Het is dus jouw verantwoordelijkheid dat nodige samenwerkingen tot stand komen en dat kansen worden benut en gefaciliteerd. Daarnaast is het belangrijk dat je de duurzaamheidsambities overbrengt bij collega’s, inwoners en partners zodat deze hun steentje kunnen bijdragen.

Op wat voor contractbasis werkt een Regisseur Klimaat?

Als Regisseur Klimaat kan je op contractbasis of via een detacheringsbureau aan de slag gaan. Wanneer je op contractbasis werkt zal je waarschijnlijk beginnen met een jaarcontract. Vaak is er een kans dat dit contract na deze periode wordt omgezet naar een vast contract. Dit is echter niet altijd het geval, soms wordt een contract van bepaalde tijd aangeboden zonder kans op verlenging.

Wanneer je bij een detacheringsbureau aan de slag gaat werk je in dienst van het detacheringsbureau en ga je aan de slag bij een van hun opdrachtgevers.

Het (bruto) salaris of het uurtarief van een Regisseur Klimaat

Het bruto salaris dat je als Regisseur Klimaat verdient hangt af van je opleiding en ervaring. Wanneer je als groentje aan de slag gaat zal je zo’n €3300,- tot €3600,- per maand verdienen. Uiteindelijk zal dit bedrag naar mate je langer werkt en meer ervaring opdoet oplopen tot maximaal ongeveer €5200,- per maand. Als detacheerder zal je net iets meer verdienen dan iemand in vaste dienst. Hoe veel meer je precies verdient hangt af van de marge van de detacheerder, maar dit zal ongeveer €200,- bedragen.

Hoe kan je Regisseur Klimaat worden?

Er zijn een aantal vereisten waaraan een Regisseur Klimaat moet voldoen. Allereerst heb je affiniteit met het klimaat en de duurzaamheidsopgave. Je moet de wereld een beetje beter willen maken en ziet in hoe urgent het klimaatvraagstuk is. Daarnaast weet je hoe een gemeente/waterschap werkt en weet je hoe de verhoudingen liggen tussen de gemeente/het waterschap, andere overheden en de samenleving.

Je weet de samenleving actief te betrekken bij de realisatie van de klimaatadaptie en -mitigatiestrategie. Dit is voor jou geen probleem omdat je een enthousiaste volhouder bent die mensen weet te boeien en te overtuigen. Ook gaat samenwerken je goed af, je werkt immers in een team van veel collega’s en met veel partijen van buitenaf. Je bent verbaal en schriftelijk sterk en weet grote veranderingen op het gebied van klimaat in goede banen te lijden.

Daarnaast heb je minimaal een HBO-opleiding afgerond die te maken heeft met duurzaamheid, en beschik je over actuele kennis van relevante maatschappelijke ontwikkelingen en wetgevingen. Ook heb je relevante werkervaring binnen het vakgebied.

Aan de slag in de duurzaamheid?

Wil jij aan het werk in de duurzaamheid? Bekijk dan het complete overzicht van alle duurzame vacatures. Vragen over een vacature, freelance opdracht of stage? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Plaats Freemium Facature

Sustainablejobs.nl is een Duurzame Vacaturebank met een focus op bedrijven, instellingen, gemeentes en overheden in Nederland (en hopelijk snel daarbuiten). Ter kennismaking is het mogelijk om een freemium vacature te plaatsen in ons netwerk!