Natuurorganisatie Sustainablejobs.nl

14 Natuurorganisaties die Nederland Mooi Houden

14 natuurorganisaties die Nederland mooi houden en waar je je steentje bij kunt dragen. Bekijk de actuele vacatures bij deze hoeders van onze natuurgebieden.

 • Natuurmonumenten
 • Staatsbosbeheer
 • Vogelbescherming
 • Naturalis
 • Bosgroepen
 • IVN
 • Waddenvereniging
 • Wereld Natuur Fonds
 • Zoogdiervereniging
 • Greenpeace
 • Natuur en Milieu
 • International Union for Conservation of Nature NL
 • Landschappen NL

Sustainablejobs.nl is een gids voor duurzame carrières en helpt je bij het vinden van een mooie duurzame functie bij een natuurorganisatie. We zijn in de wereld van natuurorganisaties gedoken en hebben er 14 op een rij gezet. De korte omschrijving geeft aan wat je kunt verwachten en de bijgevoegde link is misschien die ene klik naar je nieuwe duurzame baan! 

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud, beheer en de ontwikkeling van natuur en cultureel erfgoed. De organisatie verwerft en beheert natuurgebieden, waaronder bossen, heiden en historische landgoederen om de biodiversiteit te bevorderen en landschappen te behouden. Natuurmonumenten betrekt ons bij de natuur met educatieve programma’s, evenementen en het faciliteren van recreatieve mogelijkheden.

Vacatures bij natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer is een overheidsorganisatie die verantwoordelijk is voor het beheer en de ontwikkeling van bossen, natuurterreinen en nationale parken. De organisatie richt zich op het duurzaam beheren met aandacht voor natuurbescherming, recreatie, houtproductie en het behoud van biodiversiteit. Staatsbosbeheer speelt een essentiële rol in het bewaren en bevorderen van de natuurlijke rijkdommen van ons land. Ze betrekken ons bij hun werk door middel van educatieve programma’s en recreatieve voorzieningen.

Werken bij staatsbosbeheer

Natuurorganisatie Sustainablejobs.nl

Vogelbescherming

De Vogelbescherming zet zich in voor de bescherming van vogels en hun leefgebieden. De organisatie streeft naar het behoud en herstel van vogelpopulaties door middel van natuurbeschermingsprojecten en educatie. De Vogelbescherming werkt aan het creëren van gunstige omstandigheden voor vogels met speciale aandacht voor bedreigde soorten. Daarnaast informeren ze ons over vogels en bevorderen ze een bewuste relatie tussen mensen en vogels.

Werken bij de vogelbescheming, bekijk hier de vacatures.

Naturalis

Naturalis is een onderzoeksinstituut en natuurhistorisch museum gevestigd in Leiden. Het heeft als missie om kennis over de biodiversiteit van het leven op aarde te vergroten. Naturalis doet wetenschappelijk onderzoek naar planten, dieren, fossielen en mineralen. Daarnaast herbergt het museum een indrukwekkende collectie natuurhistorische objecten. Het is een centrum voor publiekseducatie en wil onze liefde voor de natuur aanwakkeren door middel van tentoonstellingen en educatieve activiteiten. Het samenbrengen van wetenschap, educatie en publieksbeleving staat centraal bij Naturalis.

Alles over werken bij Naturalis

Bosgroepen

Bosgroepen is een samenwerkingsverband van bos- en natuurbeheerorganisaties dat zich richt op duurzaam bos- en natuurbeheer. De organisatie ondersteunt boseigenaren, zoals overheden en particulieren, bij het beheren van hun bos- en natuurterreinen. Bosgroepen biedt advies op het gebied van ecologie, biodiversiteit, houtoogst en bosbeheer planning. Door kennisuitwisseling, praktische ondersteuning en samenwerking draagt Bosgroepen bij aan het behoud van natuurwaarden in bosgebieden. Ze hebben oog voor zowel ecologische als economische belangen.

Vacatures bij Bosgroepen lees je via deze link.

IVN

IVN Natuureducatie is een organisatie die zich richt op het stimuleren van betrokkenheid bij de natuur. Ze zetten zich in voor natuureducatie met programma’s, excursies en activiteiten voor scholen, particulieren en bedrijven. De organisatie wil ons bewust maken van de waarde van natuur en je inspireren om duurzaam met je leefomgeving om te gaan. IVN streeft naar een samenleving waarin we een sterke band met de natuur hebben, ons bewust zijn van onze impact op het milieu, en we ons inzetten voor natuurbehoud en biodiversiteit.

Check hier of werken bij IVN iets voor je is.

Waddenvereniging

De Waddenvereniging is een natuurbeschermingsorganisatie die zich specifiek richt op het behoud en de bescherming van het Waddengebied. De wadden staan bekend om hun unieke ecosysteem en bijzondere natuurwaarden. De vereniging zet zich in voor het behoud van de ecologische kwaliteit, de natuurlijke dynamiek en de biodiversiteit van het gebied. Dat doen ze door middel van voorlichting, educatie, lobbywerk en activiteiten. De Waddenvereniging werkt samen met andere organisaties en belanghebbenden om duurzame oplossingen te bevorderen en de bewustwording over het belang van het Waddengebied te vergroten.

Vacatures bij de waddenvereniging.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een internationale natuurbeschermingsorganisatie die zich inzet voor het behoud van de biodiversiteit en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen wereldwijd. Het WNF voert projecten uit op het gebied van natuurbescherming, klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en het behoud van bedreigde diersoorten. De organisatie werkt samen met overheden, lokale gemeenschappen en bedrijven om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Ze streven naar een wereld waarin we in harmonie met de natuur samenleven. Het WNF zet zich in voor bewustwording en educatie om wereldwijd begrip en steun voor natuurbescherming te vergroten.

Ja ik wil werken bij WWF. Bekijk vacatures.

Natuurorganisatie Sustainablejobs.nl

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging is een organisatie die zich toelegt op de bescherming en studie van zoogdieren in Nederland. De vereniging houdt zich bezig met onderzoek naar de verspreiding, ecologie en status van zoogdieren, en zet zich in voor hun behoud en welzijn. Door middel van monitoring, voorlichting, educatie en lobbywerk draagt de Zoogdiervereniging bij aan het behoud van biodiversiteit en een gezond leefmilieu voor zoogdieren. Daarnaast stimuleert de organisatie de betrokkenheid van de wetenschappelijke gemeenschap bij de bescherming en studie van zoogdieren.

Vacatures bij de zoogdierenvereniging.

Greenpeace

Greenpeace is een internationale milieuorganisatie die zich inzet voor milieubescherming, vrede en sociale rechtvaardigheid. De organisatie voert wereldwijd actie om milieuproblemen aan de kaak te stellen en positieve verandering te bewerkstelligen. Greenpeace richt zich op thema’s zoals klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, nucleaire dreiging en milieuvriendelijke energie. De organisatie maakt gebruik van directe actie, lobbywerk, onderzoek en campagnes om de aandacht te vestigen op milieuproblemen, verantwoordelijke partijen ter verantwoording te roepen en duurzame oplossingen te bevorderen. Het doel van Greenpeace is het creëren van een gezonde en duurzame planeet, waarbij de rechten van huidige en toekomstige generaties worden gewaarborgd.

Bekijk alle vacatures in Nederland bij Greenpeace

Natuur en Milieu

Natuur & Milieu is een milieuorganisatie die zich richt op het bevorderen van een duurzame en milieuvriendelijke samenleving. De organisatie zet zich in voor klimaatverandering, energietransitie, mobiliteit, circulaire economie en voedselproductie. Natuur & Milieu werkt aan bewustwording en gedragsverandering door middel van campagnes, onderzoek en lobbywerk. De organisatie stimuleert duurzame initiatieven, ontwikkelt praktische oplossingen en zoekt naar innovatieve benaderingen om de impact op het milieu te verminderen en bij te dragen aan een leefbare planeet.

Vacatures bij natuur en milieu

International Union for Conservation of Nature (IUCN) Nederland

De International Union for Conservation of Nature (IUCN) is een wereldwijde unie van overheden, non-gouvernementele organisaties en experts die zich inzetten voor natuurbescherming en duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen. IUCN houdt zich bezig met het beoordelen van de status van soorten en ecosystemen, het ontwikkelen van wetenschappelijke kennis, en het formuleren van beleidsadviezen op het gebied van natuurbehoud en duurzaamheid. De organisatie speelt een leidende rol bij het opstellen van internationale beleidsinstrumenten met betrekking tot natuurbehoud. IUCN streeft naar een wereld waarin mens en natuur in harmonie samenleven en waar biodiversiteit behouden blijft. 

IUCN-HRMS Vacancies voor alle vacatures bij IUCN wereldwijd.

Landschappen NL

Landschappen NL is een samenwerkingsverband van twaalf provinciale Landschappen in Nederland. Ze richten zich op het behoud, beheer en de ontwikkeling van natuur en landschap. De organisatie speelt een belangrijke rol in het beschermen van karakteristieke Nederlandse landschappen, zoals natuurgebieden, landgoederen en cultuurhistorisch waardevolle locaties. Landschappen NL voert projecten uit op het gebied van natuurbehoud, landschapsontwikkeling en recreatie. De organisatie speelt een rol in het bewustmaken van het publiek over de waarde van natuur en landschap, en stimuleert de betrokkenheid bij onze directe leefomgeving.

Werken bij LandschappenNL

Natuur en milieufederaties

De Natuur en Milieufederaties vormen een samenwerkingsverband van provinciale federaties die zich inzetten voor een duurzaam en gezond leefmilieu in Nederland. Ze opereren op lokaal en regionaal niveau en verbinden particuliere organisaties en overheden in hun streven naar natuurbehoud, milieubescherming en duurzaamheid. De Natuur en Milieufederaties voeren campagnes en adviseren overheden om de transitie naar een duurzamere samenleving te bevorderen. Daarnaast fungeren ze als belangenbehartigers voor natuur- en milieukwesties op regionaal niveau. Ze streven naar een evenwichtige balans tussen economische belangen en behoud van de natuurlijke leefomgeving.

Vacatures – Natuur en Milieufederaties

Je hebt kennis gemaakt met 14 natuurorganisaties die Nederland mooi houden. Bekijk op onze duurzame blogs pagina andere vacature tips bij duurzame bedrijven die we onlangs publiceerden. Je kunt er zien welke ecologie bedrijven interessant zijn of welke 6 instellingen de financiering van de energietransitie mogelijk maken bijvoorbeeld.

We wensen je veel succes met het vinden van je duurzame nieuwe functie.

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.