Gapgemini eco digitale economie

Capgemini Eco-digitale economie groeit

Capgemini onderzoek toont aan dat technologie een cruciale rol speelt in duurzame ontwikkeling. Van het verminderen van broeikasgasemissies tot het monitoren van natuurrampen. Hoewel de digitale wereld al economische, ecologische en maatschappelijke voordelen heeft opgeleverd, wijzen trends op een potentieel onbenutte groei. 

Voorbeelden zijn onder andere een wereldwijde online supermarktomzet van slechts 6% terwijl e-commerce naar verwachting 24% van de wereldwijde detailhandelsverkopen zal uitmaken in 2026. 

In 2020 werden wereldwijd 64,2 zettabytes aan data gegenereerd, een toename van 314% ten opzichte van 2015. De hoeveelheid gegenereerde data groeit exponentieel. Naar verwachting zal de wereld tegen 2025 jaarlijks meer dan 180 zettabytes aan data genereren. Bijna drie keer zoveel als in 2020.

In de afgelopen vijf jaar zijn geavanceerde AI-modellen en algoritmen in staat om geschreven en gesproken taal te begrijpen. Evenals beeldherkenning die menselijke prestaties kan evenaren of zelfs overtreffen.

De adoptie van 5G verloopt veel sneller dan bij zijn voorgangers, waarbij het aantal abonnees naar verwachting in 2022-2028 vijfvoudig zal groeien.

Innovaties zoals geavanceerde AI, 5G-adoptie en gebruik van 3D-printing tonen aan dat de digitale revolutie niet alleen economische, maar ook milieu- en sociale waarde zal genereren. Het onderzoek werpt vragen op over de mogelijke dubbele overgang naar een meer digitale en duurzame wereld.

De eco-digitale economie groeit exponentieel en gaat bijna verdubbelen van $16,6 miljard vandaag tot $32,9 miljard in 2028. Meer dan 7 op de 10 organisaties geloven dat digitaal aangedreven bedrijfsmodellen de sleutel zijn tot groei in de komende 3-5 jaar. 

Digitale technologieën verminderen momenteel 20,9% van de broeikasgasemissies van organisaties. Bij opschaling hebben ze het potentieel om in de komende vijf jaar meer dan 30% emissiereductie te bereiken. 

In een conservatief scenario draagt de bijdrage van digitale technologieën naar verwachting 21% bij aan het behalen van het Akkoord van Parijs-doel om de emissies te verminderen. In een hoogpresterend scenario zou dit zelfs 33% zijn!

Bijdrage van digitale technologieën aan duurzaamheid en hun ecologische voetafdruk

De huidige digitale voetafdruk vertegenwoordigt momenteel 3-4% van de wereldwijde emissies. Die voetafdruk staat op het punt te groeien met de opkomst van nieuwe technologieën zoals generatieve AI, het metaversum en quantum computing. Prognoses suggereren dat deze voetafdruk tegen 2028 stijgt tot 7,2%. 

Deze toename wordt gecompenseerd door aanzienlijke emissiereducties die door technologische vooruitgang mogelijk worden gemaakt.

Redenen voor positieve impact van digitale technologieën op duurzaamheid

Organisaties hebben de afgelopen vijf jaar een vermindering van 20,9% van de broeikasgasemissies gerealiseerd door het inzetten van digitale technologieën in hun duurzaamheidsinitiatieven. Door de adoptie van digitale technologieën op te schalen, hebben ze het potentieel om in de komende vijf jaar een vermindering van meer dan 30% in broeikasgasemissies te bereiken. 

Organisaties maken hiervoor bijvoorbeeld gebruik van geavanceerde technologieën, zoals augmented/virtual reality (AR/VR), om reisbehoefte te verminderen, energieverbruik te optimaliseren en digitale oplossingen voor gegevensregistratie te implementeren. 

Een concreet voorbeeld hiervan zijn de AI-systemen die Google gebruikt om de hoeveelheid energie die wordt gebruikt om zijn datacenters te koelen met 40% te verminderen. De toenemende omvang en adoptie van generatieve AI-modellen roepen vragen op over energieverbruik en de koolstofvoetafdruk. 

Er zijn al manieren om hun koolstof impact te beperken door bestaande, getrainde modellen opnieuw te gebruiken en minder rekenintensieve benaderingen te gebruiken. Bijvoorbeeld tiny machine learning en kleine taalmodellen.

Grootschalige adoptie van technologieën draagt bij aan energie-efficiëntie. Onderzoek toont aan dat, ondanks een 550% stijging in computerverbruik in datacenters tussen 2010 en 2018, het energieverbruik slechts met 6% toenam. Het voorbeeld van Google, dat AI-systemen gebruikte om datacenterkoeling met 40% te verminderen, illustreren de impact van digitale technologie op energie-efficiëntie.

Voordelen van generatieve AI-modellen en quantum computing

Organisaties investeren in digitale technologieën vanwege de aanzienlijke duurzaamheidsimpact. Het afstemmen van duurzaamheidsdoelen op digitale innovatie-initiatieven bevordert de ontwikkeling van milieuvriendelijke technologieën, zoals energiezuinige datacenters en slimme netwerken. Een meerderheid van de organisaties (60%) gelooft dat technologie hen kan helpen hun duurzaamheidsdoelen snel te realiseren.

Gapgemini eco digital economy
Gapgemini

Samenvattend

De toekomst van de eco-digitale economie staat nog in de kinderschoenen, met onbenutte mogelijkheden. Organisaties benutten momenteel slechts ongeveer 25% van het volledige potentieel van gangbare technologieën zoals AI/ Machine Learning, robotica, automatisering en het Internet of Things. 

Overheden over de hele wereld moedigen de adoptie van digitale technologie aan. De Europese Commissie scchat dat tegen 2030 ten minste 75% van de bedrijven gebruik zal maken van AI, cloud- en big data-technologieën.

Inger Andersen, uitvoerend directeur van het VN-milieuprogramma, zegt: 

“Alleen digitale technologieën hebben de benodigde snelheid en schaal om de vereiste emissiereducties in de komende 10 jaar te bereiken.”

Investeringen in Duurzaamheid

Bijna 60% van de organisaties investeert al in AI en automatisering om duurzaamheidsinspanningen te ondersteunen. Voorbeelden van de auto-industrie tonen aan dat digitale technologieën niet alleen kostenbesparingen opleveren, maar ook duurzaamheidswaarde creëren door energieverbruik te verminderen en emissies te beperken.

Circulaire bedrijfsmodellen

Bedrijven omarmen in hoog tempo circulaire principes, waarbij afval wordt verminderd en economische activiteiten worden losgekoppeld van de uitputting van eindige hulpbronnen. Strategieën zoals dematerialisatie en het ontwerpen voor productduurzaamheid. Maar ook repareerbaarheid, modulariteit, recycleerbaarheid en herwinbaarheid zorgen ervoor dat het gebruik van materialen wordt verminderd. Hierdoor blijven producten en materialen langer in gebruik. 

Technologieën zoals radiofrequentie-identificatie (RFID), blockchain en het Internet of Things (IoT) kunnen dergelijke strategieën versterken. Het recyclen van aluminium bijvoorbeeld elimineert 97% van de broeikasgasemissies die worden geproduceerd in het primaire productieproces.

Het onderzoek onthuld dat bijna vier op de tien (37%) organisaties in de komende vijf jaar willen overstappen op circulaire bedrijfsmodellen. 63% van de organisaties is het ermee eens dat circulaire bedrijfsmodellen hen kunnen helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Gedeelde economie

Digitale technologieën stimuleren de ontwikkeling van de deeleconomie, waarbij bedrijven, individuen en gemeenschappen middelen, diensten en informatie delen. Dit gaat verder dan het delen van fysieke activa zoals auto’s en accommodaties. Het omvat nu ook het delen van digitale kennis. Door middel van de deeleconomie kunnen organisaties onbenutte capaciteiten maximaliseren, verspilling minimaliseren en de efficiëntie verbeteren. 

Een voorbeeld is Airbnb. Het maakt gebruik van digitale platforms om ongebruikte ruimte in huizen en accommodaties te delen. Hierdoor verminderd de vraag naar nieuwbouw. Een ander voorbeeld is Share My Bag, een app waarmee mensen hun ongebruikte tassen kunnen delen in plaats van nieuwe te kopen.

Het onderzoek toont aan dat 60% van de organisaties overweegt hun bedrijfsmodel te verschuiven naar een gedeelde economie. Bovendien zegt 63% van de organisaties dat gedeelde bedrijfsmodellen hen kunnen helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Chad Aronson, Global Head of Intelligent Automation COE bij Uber, zegt:

“Onze automatiseringsinspanningen hebben geleid tot besparingen van 1,6 miljoen uur per jaar, wat zich vertaalt in meer dan $35 miljoen aan kostenbesparingen.”

Conclusie

De wereld maakt een revolutie door op het snijvlak van digitalisering en duurzaamheid. De eco-digitale economie ontwikkelt zich snel en transformeert de manier waarop bedrijven opereren en waarde creëren. Organisaties over de hele wereld erkennen het potentieel van digitale technologieën om economische groei te stimuleren, milieu-impact te verminderen en sociale voordelen te genereren. 

We zijn getuige van een dubbele overgang naar een digitale en duurzame wereld en staan  pas aan het begin van het eco-digitale tijdperk.

Dit onderzoek van Capgemini bevestigt de groeiende impact van digitale technologieën op duurzaamheid en benadrukt het potentieel van de eco-digitale economie. Organisaties moeten zich bewust zijn van de kansen die deze revolutie biedt en strategieën ontwikkelen om duurzaamheid in hun bedrijfsmodellen te integreren. 

Door slim gebruik te maken van digitale technologieën kunnen bedrijven niet alleen hun ecologische voetafdruk verminderen, maar ook nieuwe zakelijke kansen ontgrendelen en waarde creëren.

Sustainable news brengt interessant nieuws op het gebied van duurzaamheid, duurzame banen en duurzame werkgevers. Stuur je nieuwstips of een eigen artikel naar sustainablejobs.nl

Sustainable news is samengesteld door Sustainablejobs.nl het startpunt voor duurzame carrières.

Gerelateerd artikel: Bijdragen aan verduurzaming in de Procesindustrie

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.