Duurzaamheid van het Amazonewoud: 8 landen bundelen krachten

Duurzaamheid van het Amazonewoud is tijdens een baanbrekende bijeenkomst in Belém besproken door leiders van acht Zuid-Amerikaanse landen. Ze hebben gezegd het Amazonewoud te beschermen.

Waar gaat het om?

Na jaren van ongebreidelde uitbuiting is deze historische ontmoeting gericht op het waarborgen van de toekomst van ’s werelds grootste regenwoud en het creëren van een rechtvaardige ecologische transitie.

De verklaring wordt door sommige organisaties en milieuactivisten verwelkomd als een belangrijke eerste stap. De kritische noot is dat er geen bindende toezegging is om de ontbossing tot nul te reduceren.

De bijeenkomst werd geleid door de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Hij riep de wereld op om deze gebeurtenis te zien als een cruciale mijlpaal in het debat over klimaatverandering. De 8 Zuid-Amerikaanse landen delen het stroomgebied van de Amazone. Ze erkennen de dringende noodzaak om dit uitgestrekte regenwoud te beschermen. 

Het Amazonewoud heeft een cruciale rol bij het reguleren van het mondiale klimaat en het behoud van biodiversiteit. Dit zijn de landen die betrokken zijn bij de bijeenkomst in Belém:

Brazilië, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname en Venezuela

Een duurzame toekomst met het Amazonewoud.

Het Amazonewoud strekt zich uit over een enorme oppervlakte, tweemaal zo groot als India. Het herbergt meer dan 400 miljard bomen en tienduizenden plantensoorten. De Amazone speelt een essentiële rol in het reguleren van het wereldwijde klimaat. Het voorziet in een vijfde van het wereldwijde regenwater. De gezondheid van dit ecosysteem heeft invloed op onze hele planeet.

Duurzaamheid volgens de Verklaring van Belém.

De bijeenkomst resulteerde in de Verklaring van Belém. Daarin roepen de deelnemende landen de rijke geïndustrialiseerde landen op om financiële steun te verlenen. Steun voor de bescherming van het Amazonewoud en een rechtvaardige ecologische transitie. De verklaring benadrukt ook het belang van regionale samenwerking bij wetshandhaving. Daarbij gaat het om mensenrechtenschendingen, illegale mijnbouw en het aanpakken van de vervuiling.

Lees hier hoe de Europese Unie dit doet binnen Europa. 

Over het ontbreken van harde afspraken.

Leden van de Verdragsorganisatie voor Amazone Samenwerking zijn het oneens over een collectieve belofte om binnen dit decennium een einde te maken aan ontbossing. De geschillen draaien om de rol van winstgevende industrieën zoals rundvlees, olie en mijnbouw, die grote verwoesting van het Amazonegebied veroorzaken. 

Er is dus geen gezamenlijke toewijding voor nul ontbossing. De landen hebben verklaard samen te werken aan duurzame economische ontwikkeling om het bos te behouden. Ze roepen op tot financiële steun van geïndustrialiseerde landen voor dit doel.

Duurzaamheid Amazonewoud: wat is er wel bereikt?

De impact van deze bijeenkomst reikt verder dan de grenzen van Zuid-Amerika. Vertegenwoordigers uit andere regenwoud gebieden, zoals de Republiek Congo, de Democratische Republiek Congo en Indonesië, sloten zich aan bij de leiders van Zuid-Amerika. Ze willen hiermee aantonen dat ze zich inzetten voor het verminderen van de ontbossing en milieubescherming.

Verplichtingen.

De acht landen hebben zich gecommitteerd aan de lancering van de Amazon Alliance to Combat Deforestation. Dit gaat over het tegengaan van de ontbossing. Deze afspraken zijn gebaseerd op nationale doelen. Zoals nul ontbossing in 2030 in het Braziliaanse deel van het Amazonewoud, dat zo’n 60% van het gebied beslaat. Dit komt erop neer dat landen hun eigen doelstelling hebben wat betreft het stoppen van de ontbossing.

De verklaring omvat wel degelijk een reeks andere verplichtingen: 

Het beschermen van en pleiten voor mensenrechten, 

Het actief ondersteunen van de rechten van inheemse bevolkingsgroepen, 

Het bevorderen van gendergelijkheid

Het document onderstreept ook de dringende noodzaak van bewustzijn en samenwerking om het “point of no return” in het Amazonegebied te vermijden. Een term die verwijst naar het punt waarop het bos zijn vermogen tot zelfherstel verliest.

De Braziliaanse regering neemt het voortouw bij de oprichting van het Centrum voor Internationale Politiesamenwerking. Dit initiatief heeft tot doel de integratie tussen de politiekorpsen van alle acht landen te bevorderen. Bovendien zal er een geïntegreerd luchtverkeersleiding systeem worden opgezet, met de bedoeling illegaal luchtverkeer, drugshandel en andere criminele activiteiten in de regio te bestrijden.

Hoe gaat dit verder met de duurzaamheid van het Amazonewoud?

De uitdagingen zijn nog niet voorbij. De agressieve aanvallen op het Amazonewoud door agribusiness, mijnbouwbendes, drugshandelaren en houthakkers blijven voortduren. Hoewel de nieuwe regering van Brazilië stappen onderneemt om de schade te herstellen, staat ze voor politieke tegenstand in het rechtse congres van het land.

Deze historische bijeenkomst heeft echter een positieve toon gezet en de weg vrijgemaakt voor verdere inspanningen om het Amazonewoud te beschermen en een duurzame toekomst te waarborgen. De betrokkenheid van Zuid-Amerikaanse leiders, ondersteund door wereldwijde samenwerking, is een cruciale stap in de richting van het behoud van dit vitale ecosysteem en het aanpakken van de wereldwijde klimaatuitdaging.

We blijven de ontwikkelingen over het Amazonewoud op de voet volgen. Met dit artikel hebben we geprobeerd te duiden waar de bijeenkomst van de leden van de Verdragsorganisatie voor Amazone Samenwerking over hebben gedebatteerd. We zijn zeer betrokken en benieuwd hoe je over dit nieuwe initiatief van Brazilië denkt. 

Wat kunnen we als mens doen om het ontbossen van het Amazonewoud te stoppen? Volg dit artikel op LinkedIn

Geschreven door Michel Kleinjan

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.