Vacature details

Nieuwste vacatures

 • Ministerie

 • Den Haag

 • Fulltime

Adviseur verduurzaming gebouwde omgeving

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Functieomschrijving

Wil je samen met een enthousiast team bijdragen aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland? Bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan dat in de rol van adviseur verduurzaming gebouwde omgeving. Jij gaat impact maken en samenwerken met maatschappelijke organisaties, branche-organisaties, bedrijven en kennisinstellingen binnen de sportsector en het MKB. Een veelzijdige en mooie job bij het team van Duurzaam Bouwen waarbij je Nederland helpt om stappen te zetten en waarbij je jezelf verder professioneel kunt ontwikkelen. Spreekt dit jou aan? Dan nodigen wij je van harte uit om te solliciteren en wellicht word jij onze nieuwe collega.

Werken aan een duurzame gebouwde omgeving in 2050 staat centraal. Het team Duurzaam Bouwen is georganiseerd in clusters en jouw thuisbasis wordt het cluster Utiliteitsbouw. Dit cluster werkt aan de verduurzaming van maatschappelijk en bedrijfsmatig vastgoed. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de opdrachtgever het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Gewerkt wordt onder andere aan de richtlijn voor energieprestatie van gebouwen (renovatiestandaard/eindnorm), ontzorgings-programma’s voor maatschappelijk vastgoed en midden- en kleinbedrijf, het kennis en innovatie platform en de ontwikkeling van het datastelsel verduurzaming utiliteitsbouw.

Het cluster levert kennis en advies aan de betrokken beleidsdepartementen, voert programma’s uit, denkt mee bij de opzet van regelingen, betrekt de doelgroep bij de opgave en ondersteunt en ontzorgt. Ook neemt het cluster actief deel aan diverse stakeholdersnetwerken zoals het platform duurzame huisvesting en de Dutch Green Building Council (DGBC). Verder adviseert het cluster over de implementatie van Europese richtlijnen en zorgt voor monitoring en evaluatie.

De werkzaamheden waarmee jij mee aan de slag gaat:

 • Als secretaris werk je samen met maatschappelijke organisaties en brancheorganisaties binnen de sportsector aan het programma verduurzaming sport in Nederland dat we in opdracht van ministerie van VWS uitvoeren. Zowel op inhoud als op proces wachten hier verschillende uitdagingen op je.
 • Als secretaris ga je aan de slag met de opzet van het nieuwe programma voor de verduurzaming van bedrijfsmatig vastgoed. Je organiseert bijeenkomsten, stelt agenda’s op, doet verslaglegging, bouwt een relevant netwerk op binnen en buiten RVO, bedenkt wat nodig is, koppelt inhoud aan proces, en adviseert en denkt mee op de inhoud.
 • Voor de maatschappelijke vastgoedsectoren werk je als teamlid mee aan een verkenning. In overleg met de beleidsdepartementen, kennispartners, organisaties en andere betrokkenen verken je de mogelijkheden om te komen tot verduurzaming via bijvoorbeeld de sectorale routekaartaanpak. Ook bereid je de evaluatie voor van lopende aanpakken, uitmondend in een rapportage aan het beleidsdepartement.
 • Je adviseert (decentrale) overheden en/of brancheorganisaties en andere betrokken organisaties over de energietransitie in de gebouwde omgeving en de verduurzaming van de utilteitsbouw in het bijzonder. Binnen en buiten RVO neem je actief deel aan relevante kennisnetwerken en verzamel je informatie, denk aan relevant (europees en nationaal) beleid, informatie over instrumenten, regelingen & programma’s, inspirerende voorbeelden, informatie over duurzame technieken, financieringsaspecten of juridische aandachtspunten. Dat alles neem je mee in je advisering.

Het kabinet heeft stevig ingezet op het aanpakken van de klimaatproblematiek via het Klimaatakkoord. Het beleidsprogramma Versnelling verduurzaming gebouwde omgeving (PVGO) is in 2022 vastgesteld en werkt via vijf programmalijnen uit hoe de versnelling van de verduurzaming binnen de gebouwde omgeving gerealiseerd moet gaan worden. RVO is als uitvoerder van het beleid van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) nauw betrokken bij de beleidsvorming en- implementatie.

Team Duurzaam Bouwen (kleine 60 fte) levert inhoudelijke expertise over duurzaam bouwen, zorgt voor monitoring en onderzoek, voert kennis- en ontzorgings programma’s uit, denkt mee met de opzet van relevante subsidies, ontwikkelt rekentools, adviseert over de implementatie van Europees beleid (RED, EPBD IV, EED) is verantwoordelijk voor de energielabel database, stimuleert circulair bouwen en werkt mee binnen de aanpak aardgasvrije wijken en de verduurzaming van de utiliteitsbouw. Het team staat in nauw contact met gemeenten, provincies, kennisinstellingen, diverse branches, bedrijven en allerlei maatschappelijke organisaties. Het team functioneert als schakel tussen beleid en uitvoering.

Als adviseur bij Team Duurzaam Bouwen kun je aan de slag met verschillende onderwerpen en in verschillende rollen afhankelijk van jouw kennis, vaardigheden, interesse(s) en ontwikkelwensen.

Functie-eisen

Voor deze functie neem je mee:

 • Een relevante en afgeronde opleiding op minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Inhoudelijke en actuele kennis over de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 • Je kunt een abstracte (beleids)opgave vertalen in een aanpak en daarmee aan de slag.
 • Je kunt zowel een bijdrage leveren aan de inhoudelijke opgave als aan het inrichten van het proces dat nodig is om te komen tot verduurzaming.

Daarnaast zien we ook graag bij je terug dat je mensen met diverse achtergronden en belangen weet te verbinden om doelgericht aan de slag te gaan. Daar waar nodig neem je het initiatief. Je kunt helder en duidelijk een boodschap overbrengen, in woord en schrift. Het schrijven van rapporten in de Nederlandse taal kun je goed en foutloos. Je bent een fijne collega om mee samen te werken voor zowel externe partijen als collega’s.

Arbeidsvoorwaarden

 • Salarisniveau: schaal 10
 • Maandsalaris: Min €3.045 – Max. €4.848 (bruto)
 • Dienstverband: Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contractduur: 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week: 32
 • Maximaal aantal uren per week: 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

RVO ondersteunt het ‘hybride werken’. Ons uitgangspunt is, dat je vanaf iedere locatie je werk kunt doen (vanuit huis, op kantoor of elders). Jouw aanwezigheid op de RVO-vestiging in Utrecht zal in nader te omschrijven situaties echter gewenst kunnen zijn. Voor deze functie is de verwachting gemiddeld 1 à 2 dagen per week.

Het betreft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (1 jaar) met uitzicht op vast bij goed functioneren en een positieve ontwikkeling in de orderportefeuille.

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Stel je vraag aan de recruiter:

Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.