Tennet windenergie Noordzee sustainablejobs.nl

Tennet rapporteert succesvolle oplevering van windpark Hollandse Kust Noord

Tennet rapporteert op 20 december het behalen van wind-op-zee doel van 4,5 GW met succesvolle oplevering van windpark Hollandse Kust Noord.

Het windpark Hollandse Kust Noord, gelegen op 18,5 kilometer voor de kust van IJmuiden, is op 20 december officieel operationeel geworden. Dit project, uitgevoerd door CrossWind, een samenwerkingsverband tussen Shell en Eneco, voegt 759 MW duurzame energie toe aan het Nederlandse elektriciteitsnet. 

Tennet zegt dat met deze oplevering Nederland zijn ambitieuze doelstelling van ruim 4,5 GW wind op zee voor het einde van 2023 heeft behaalt.

Subsidievrij windpark

CrossWind heeft met Hollandse Kust Noord een subsidievrij windpark gebouwd dat naar verwachting minimaal 3,3 TWh aan elektriciteit voor de Nederlandse kust zal produceren. Dit komt overeen met 2,8 procent van de nationale elektriciteitsbehoefte. Het project, onderdeel van de Routekaart 2023, draagt bij aan het nationale doel van 15,8 procent voorziening in de Nederlandse elektriciteitsbehoefte, zoals vastgelegd in het Nederlandse Energieakkoord.

Aandacht voor natuur

Nederland onderscheidt zich door een unieke aanpak voor wind op zee, met speciale aandacht voor mens, natuur en milieu. De offshore wind park tenders en uitvoering houden steeds meer rekening met innovatie en ecologische aspecten, zoals beschermende maatregelen voor vogels en technieken om de impact op het zeeleven te beperken.

Tennet windenergie sustainablejobs.nl
Tennet windenergie

One-stop-shop benadering

Het succes van Nederland in het behalen van de wind-op-zee doelen is te danken aan goede coördinatie, gestandaardiseerde aansluitsystemen, verbeterde efficiëntie in aansluiting op het hoogspanningsnet en platformen op zee. De Nederlandse overheid heeft ook met een succesvolle one-stop-shop benadering risico’s en kosten voorafgaand aan aanbestedingen verminderd.

Het bereiken van de wind-op-zee doelen was alleen mogelijk dankzij de samenwerking tussen windparkontwikkelaars, overheid en leveranciers. Ondanks uitdagingen in de toeleveringsketen liggen er talrijke kansen om de succesvolle aanpak verder uit te rollen. Er zijn al twee volgende windparken in ontwikkeling.

Tennet rapporteert trotse kopstukken:


Tjalling de Bruin, directeur CrossWind: 

“Ik ben trots op het team en de partners waarmee we dit windpark veilig hebben ontwikkeld.”

Rob Jetten, demissionair Minister voor Economische Zaken en Klimaat: 

“De oplevering van windpark Hollands Kust Noord markeert een hoogtepunt in de Nederlandse en Europese windindustrie.”

Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: 

“Dit enorme infrastructuurproject is veilig, binnen planning en budget opgeleverd.”

Jan Vos, voorzitter NWEA: 

“De oplevering van Hollandse Kust Noord is een mijlpaal voor Nederland. Dit succes toont aan dat samenwerking en innovatie cruciaal zijn om ambitieuze doelen te bereiken.”

Sustainable nieuws brengt interessant nieuws op het gebied van duurzaamheid, duurzame banen en duurzame werkgevers. Stuur je nieuwstips of een eigen artikel naar sustainablejobs.nl

Sustainable nieuws is samengesteld door Sustainablejobs.nl het startpunt voor duurzame carrières. Bron: Tennet

Gerelateerd artikel:

6 instellingen die financiering van de energietransitie mogelijk maken

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.