Trends in duurzaamheid voor 2024

Trends in duurzaamheid voor 2024

Trends in duurzaamheid voor 2024 zijn terug te brengen tot 4 thema’s: Maatschappij, Financieel, Techniek en Ethiek. Ontdek hoe de wereld evolueert naar een duurzame toekomst. Laat je inspireren door de nieuwste trends in duurzaamheid voor 2024.

De trends die Sustainablejobs.nl volgt hebben vooral impact op duurzame carrières. We hebben gekeken waar Nederlandse bedrijven en instituten rekening mee houden bij het maken van hun beleidsplannen voor 2024.

Maatschappij:

 • Handel en retail: circulaire economie
 • Water: behoud & gebruik
 • Jongeren: milieu- en sociaal betrokken
 • SDG’s: meten en publiceren

Financieel:

 • Klimaatrisico’s: verzekeren en beheersen
 • Fintech: faciliteren van de energietransitie
 • Duurzaamheid: als geïntegreerd bedrijfsmodel

Techniek:

 • Recycling en upcycling 
 • Duurzame apps: sustainable lifestyle
 • Artificiële intelligentie gaat samen met deeptech
 • Elektrische voertuigen: divers, goedkoper en efficiënter

Ethiek:

 • Green marketing zonder Greenwashing

Maatschappij

Een opvallende duurzame trend in handel en retail is de groeiende nadruk op circulaire economie en verantwoorde consumptie. De belangrijkste trends zijn:

In 2024 zetten bedrijven in op herbruikbare en recyclebare materialen voor zowel producten als verpakkingen.

Digitale innovaties zoals blockchain worden gebruikt om de traceerbaarheid van producten te verbeteren. Consumenten kunnen in 2024 beter de herkomst van producten controleren en de duurzaamheid van hun aankopen beoordelen.

In 2024 is er een opkomst van tweedehands markten en kledingverhuur platforms die bijdragen aan het verminderen van de vraag naar nieuwe productie, wat leidt tot minder grondstoffenverbruik en minder afval.

Leesvoorbeeld: lees over Het Decathlon-dilemma en de pogingen van de sportgigant om hun klimaatimpact te verlagen. Artikel van Emy Demkes.

Een belangrijke duurzame trend in 2024 op het gebied van water is de groeiende focus op waterbehoud en verantwoord watergebruik. Dit zijn de trends:

Waterintensieve industrieën streven naar efficiënter gebruik van water door middel van geavanceerde systemen voor waterhergebruik en -recycling. 

Trends in duurzaamheid bij watermanagement technologie is de opkomst van slimme sensoren die helpen bij het identificeren van lekken, het meten van waterkwaliteit en efficiënt gebruik van irrigatiesystemen.

In 2024 wordt er meer aandacht besteed aan waterveiligheid. Bijvoorbeeld door het ontwikkelen van strategieën om met extreme weersomstandigheden om te gaan.

Leesvoorbeeld: Het Deltaprogramma 2024 van de overheid laat zien hoe we Nederland in de toekomst beschermen tegen extreme weersomstandigheden.

Duurzaamheid is een trend onder jongeren in 2024

Binnen de leeftijdsgroep van 15 tot 25 jaar is er een opvallende duurzame trend waarbij jongeren actief betrokken zijn bij milieukwesties en sociale verantwoordelijkheid. In 2024 zijn belangrijke aspecten van deze trend:

Jongeren zijn steeds meer betrokken bij milieubewegingen en sociale kwesties. Ze organiseren protesten, demonstraties en campagnes om bewustwording te creëren over klimaatverandering, plasticvervuiling en sociale ongelijkheid.

Een groeiend aantal jongeren start hun eigen duurzame onderneming. Ze richten zich op innovatieve oplossingen voor milieuproblemen en streven naar sociale impact in hun zakelijke activiteiten.

Steeds meer jongeren ondernemen juridische stappen om hun recht op een leefbare toekomst af te dwingen. Gedaagden zijn zowel grote multinationals als overheden op regionaal, nationaal en internationaal niveau. In 2024 zullen meer jongeren hun gelijk krijgen.

Leesvoorbeeld: Stop locking young people out, Guardian. Kinderen zijn kwetsbaar voor de klimaatcrisis, maar hebben weinig politieke of juridische inspraak. Als reactie hierop zijn jongeren steeds meer betrokken bij klimaatactivisme.

Sustainable Development Goals 2024

De Sustainable Development Goals vormen een universele oproep tot actie om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. De trend in 2024 is het meten en publiceren van resultaten.

Bedrijven erkennen de rol die ze spelen bij het bevorderen van duurzame ontwikkeling en nemen in 2024 concrete stappen om bij te dragen aan specifieke doelen om met positieve resultaten te komen.

Investeerders richten zich in 2024 steeds meer op impactbeleggen. Financiële middelen worden ingezet om positieve sociale en milieueffecten te genereren die bijdragen aan de verwezenlijking van specifieke SDG’s.

Vanaf 2024 worden op grote schaal innovatieve technologieën ingezet om de SDG’s te ondersteunen. Bijvoorbeeld door het gebruik van digitale oplossingen voor gezondheidszorg, educatie op afstand en het monitoren van milieuprestaties.

Leesvoorbeeld: De Europese Unie ondersteunt de transitie naar een duurzame economie en heeft een ​​financieel systeem opgebouwd dat duurzame groei ondersteunt.

Financieel

Klimaatrisico’s beheersen is een trend in 2024

Na de heftige klimaatextremen in 2023 kondigen verzekeraars een trend aan met betrekking tot klimaatrisico’s en verzekeringen. Essentiële aspecten van deze trend zijn niet altijd voordelig voor consumenten.

Verzekeraars maken steeds meer gebruik van geavanceerde risicomodellering en data-analyse om de impact van klimaatverandering op een nauwkeurige manier te beoordelen. Dit stelt hen in staat om de veranderende risico’s beter te begrijpen en maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het herzien van polisvoorwaarden en het bevorderen van preventieve maatregelen bij verzekerden.

Leesvoorbeeld: ABN-AMRO notitie klimaatrampen. Door de toename van klimaatrampen zal de beschikbaarheid van verzekeringsdekking op veel locaties waarschijnlijk afnemen en/of zullen de premies sterk stijgen.

De duurzame trend met betrekking tot klimaatrisico’s en verzekeringen reflecteert de groeiende erkenning van de financiële impact van klimaatverandering. Verzekeraars spelen een cruciale rol in het beheer van deze risico’s en dragen bij aan veerkrachtige gemeenschappen en bedrijven in het licht van een veranderend klimaat.

Trend in duurzaamheid bij Fintech en de energietransitie.

In 2024 spelen Fintech-bedrijven een rol bij het faciliteren van groene financiering en investeringen ten bate van de energietransitie. Platforms voor crowdfunding, peer-to-peer leningen en investerings-apps bieden specifieke opties voor duurzame projecten, zoals hernieuwbare energie-installaties.

Blockchain wordt ingezet voor het efficiënter maken van energiehandel. Via gedecentraliseerde systemen kunnen consumenten hun overtollige energie rechtstreeks aan andere gebruikers verkopen, zonder tussenkomst van een energieleverancier. Deze techniek wordt toegepast op energieopwekking, distributie en consumptie, waardoor de traceerbaarheid van duurzame energie wordt verbeterd.

In 2024 richten Fintech-bedrijven zich op het vergroten van financiële financieringsmogelijkheden voor individuen en gemeenschappen die willen investeren in zonne-energie, windenergie of andere duurzame bronnen.

Leesvoorbeeld: Blockchain-technologie schudt de energiesector wakker en biedt oplossingen voor verouderde infrastructuur.

Duurzaamheid als branche blijft in 2024

Trends in duurzaamheid hebben geleid tot bedrijven die duurzaamheid tot de kern van hun productaanbod hebben gemaakt. In 2024 is er een verschuiving van losse maatregelen naar een holistische benadering van duurzaamheid te verwachten. 

Bedrijven investeren in systemen voor traceerbaarheid om consumenten in staat te stellen de reis van een product te volgen en te verifiëren dat het op ethische en duurzame wijze is geproduceerd.

In 2024 is het creëren van circulaire bedrijfsmodellen, waarin producten worden ontworpen met het oog op hergebruik, reparatie en recycling een trend. Dit bevordert een gesloten kringloopsysteem waarin afval wordt geminimaliseerd.

Trends in duurzaamheid worden in 2024 op grote schaal gefaciliteerd door grote en kleine adviserende en gespecialiseerde duurzaamheidsbedrijven. Deze ondernemingen leveren uitsluitend diensten die anderen helpen duurzaam te ondernemen.

Bezoek bijvoorbeeld: De week van de circulaire economie. ​​Professionals organiseren van maandag 11 tot en met zaterdag 16 maart 2024 een eigen evenement over de circulaire economie. Door het hele land krijgen goede voorbeelden een podium en krijgen starters concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met de circulaire economie.

Techniek

Trends in duurzaamheid voor 2024

Recycling en upcycling

De duurzame trend met betrekking tot recycling en upcycling is gericht op het verminderen van afval, het bevorderen van een circulaire economie en het minimaliseren van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Enkele belangrijke aspecten die in 2024 toenemen zijn:

Innovaties in scheidingstechnologieën maken het mogelijk om in 2024 materialen efficiënter te sorteren, wat de kwaliteit van gerecyclede materialen vergroot waardoor de kans op hergebruik toeneemt.

Biologische recycling (compostering) wordt in 2024 steeds belangrijker. Dit proces richt zich op het afbreken van organisch afval tot compost, wat gunstig is voor bodemgezondheid en het verminderen van stortafval. Deze trend is nog niet doorgedrongen tot Nederland maar vanaf 1 januari 2024 in bijvoorbeeld België en Frankrijk verplicht voor particulieren en bedrijven.

Upcycling wordt razend populair in 2024. Dit houdt in dat afvalmaterialen worden omgezet in producten van hogere waarde. Bedrijven en particulieren experimenteren met creatieve manieren om afgedankte materialen nieuw leven in te blazen en waardevolle producten te creëren.

In 2024 richten steeds meer bedrijven zich op circulair ontwerp, waarbij producten zo worden ontworpen dat ze gemakkelijk kunnen worden gedemonteerd en gerecycled. Dit stimuleert duurzamer gebruik van materialen en verlengt de levensduur van producten.

Lees voorbeeld: upcycling levert innovatieve en unieke kledingstukken op. Je zou het kunnen zien als een tegenhanger van massaproductie, de kledingstukken die op elke hoek van de straat bij filialen van de grote winkelketens hangen.

Duurzame apps worden dé sustainable lifestyle trend van 2024

Duurzame apps vormen een opkomende trend in de techwereld. Innovatieve toepassingen worden ontwikkeld om duurzaamheid te bevorderen en je bewuster te maken van je ecologische voetafdruk. We hebben de leukste apps op een rij gezet. In elke categorie vind je een voorbeeld die je kunt downloaden.

Eco-bewuste consumenten apps verstrekken informatie over duurzame producten, milieuvriendelijke merken en hebben de mogelijkheid om producten te scannen om de milieu-impact te meten.

Good On You: (App download link onderaan de pagina) Geeft informatie over de ethische en duurzaamheidsprestaties van kledingmerken.

Apps die gericht zijn op het verminderen van voedselverspilling zijn in opkomst. Deze apps helpen bij het vinden van voedsel dat anders zou worden verspild. Ze bevatten vaak ook recepten voor restjes en creëren bewustwording over voedselverspilling.

Too Good To Go  Verbind je met restaurants en winkels die voedsel tegen het einde van de dag tegen gereduceerde prijzen aanbieden om voedselverspilling te verminderen.

Financiële apps richten zich steeds meer op duurzaam beleggen, het bieden van inzicht in de duurzaamheid van investeringen en het stimuleren van milieuvriendelijke financiële beslissingen.

Aspiration Een duurzame financiële app die je in staat stelt om duurzame investeringen te doen en geeft inzicht in de milieu-impact van je uitgaven.

Apps die gericht zijn op plantaardige voeding en het verminderen van vleesconsumptie worden in 2024 steeds populairder. Deze apps bieden recepten, boodschappenlijstjes en informatie over de milieu-impact van voedingskeuzes.

HappyCow Helpt je veganistische en vegetarische eetgelegenheden te vinden over de hele wereld.

Apps die duurzaam winkelen bevorderen bieden je de mogelijkheid om ethische en milieuvriendelijke producten te ontdekken. Je kunt prijzen vergelijken op basis van duurzaamheidskenmerken en informatie ontvangen over de duurzaamheidspraktijken van merken.

Shop Ethical! Geeft informatie over de ethische prestaties van merken en producten op basis van milieucriteria en arbeidspraktijken.

We verleggen de focus naar specifieke deeptech-oplossingen die gebruikmaken van AI om duurzaamheidsdoelen te bevorderen. AI en deeptech zijn abstracte begrippen voor soms onbekende technologische toepassingen. We laten hieronder enkele concrete voorbeelden van vooruitstrevende bedrijven zien die je in 2024 kunt verwachten.

Toepassing: Duurzame landbouw en precisielandbouw

Farmwise integreert kunstmatige intelligentie met beeldherkenning om onkruid te identificeren en gericht te verwijderen. Het gebruik van herbiciden wordt verminderd en de duurzaamheid van landbouwpraktijken wordt verbeterd.

Toepassing: Milieu monitoring en luchtkwaliteit

Plume Labs combineert AI met data over luchtkwaliteit om realtime informatie te verstrekken over luchtvervuiling in steden. Dit helpt stadsplanners om gezondere keuzes te maken en maatregelen te nemen voor schonere lucht.

Toepassing: Natuurbescherming en herbebossing

Conservation Metrics maakt gebruik van AI om satellietbeelden te analyseren en de voortgang van herbebossingsprojecten te monitoren. Dit helpt bij het vaststellen van de effectiviteit van herbebossing en ondersteunt natuurbehoud.

De duurzame trend met betrekking tot elektrische voertuigen (EV’s) is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en raakt in 2024 in een stroomversnelling.

Er komt in 2024 een diversiteit aan elektrische voertuigen op de markt. Variërend van compacte stadsauto’s tot vrachtwagens. Daarnaast investeren overheden en bedrijven wereldwijd in de uitbreiding van oplaadinfrastructuur om de toegankelijkheid van elektrische voertuigen te verbeteren. 

De kostprijs van batterijen is gestaag gedaald het afgelopen jaar. Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van batterijtechnologie blijven doorgaan. Verbeteringen in de energiedichtheid van batterijen zorgen in 2024 voor een grotere actieradius en kortere laadtijden.

Autofabrikanten richten zich in 2024 op het verduurzamen van de productie van elektrische voertuigen. Ze zetten in op het gebruik van gerecyclede materialen, verminderde CO2-uitstoot tijdens de fabricage en streven naar circulaire productiemodellen.

Kijk voorbeeld: De innovatieve Xbus van ElectricBrands. Door het modulaire concept van de carrosserie en de accu, bent je niet aan bestaande infrastructuren gebonden. Je hebt geen snellaadpaal nodig, de accu’s kunnen gewoon worden verwisseld en je rijdt 200 km extra op de geïntegreerde zonnepanelen.

Ethiek

Green marketing wordt een trend in 2024


Ethiek speelt een cruciale rol in de trend van 2024 in green marketing doordat het de integriteit van bedrijven en merken beïnvloedt. In plaats van de term “greenwashing” te gebruiken, wat verwijst naar het misleidende gebruik van duurzame claims, benadrukken we in 2024 hoe ethiek een positieve invloed heeft op duurzame marketing.

Bedrijven die ethisch handelen, streven naar maximale transparantie en eerlijkheid bij het communiceren over duurzaamheidsinspanningen. Dit betekent het vermijden van overdreven claims en het verstrekken van nauwkeurige informatie over de impact van hun praktijken.

Duurzame marketing met een ethische benadering heeft als doel positieve gedragsverandering te stimuleren. Bedrijven richten zich in 2024 op educatie en bewustwording om een cultuur van duurzaamheid te bevorderen.

Bij vooral jonge bedrijven is het een trend duurzaamheidsdoelen als prioriteit te stellen. Ethiek plaatst duurzaamheidsdoelen als een prioriteit boven puur winstbejag. Bedrijven die ethisch opereren, streven naar evenwicht tussen economisch succes en een positieve impact op het milieu en de samenleving.

Kijk voorbeeld: een green marketing video die veel stof deed opwaaien komt van Apple:

https://youtu.be/QNv9PRDIhes?si=8lzLy2wq8vZOesHB

Trends in duurzaamheid voor 2024 blijft een uitdaging om betrouwbaar te voorspellen. Het hele jaar door plaatsen we nieuwe duurzame vacatures op ons platform voor betekenisvolle carrières. We hebben dagelijks contact met een uitgebreid netwerk van recruiters en bedrijfseigenaren. We lezen wekelijks trendrapporten en nieuwssites. 

Dit waren de trends die we hebben kunnen ontdekken. Ontdek hoe de wereld evolueert naar een duurzame toekomst. Laat je inspireren door de nieuwste trends in duurzaamheid voor 2024.

Sustainablejobs wenst je een duurzame toekomst toe!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Ontvang de laatste vacatures!

Vacature Plaatsen?

Plaats jouw vacatures in het netwerk van Sustainablejobs.nl. 

Nieuwsbrief

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.