Vacature details

Nieuwste vacatures

 • Provincie Utrecht

 • Utrecht

 • Fulltime

De provincie Utrecht is op zoek naar een

Beleidsstrateeg

36 tot 40 uur | Schaal 12 | Onbepaalde tijd

Word jij onze nieuwe collega die zorgt voor de transitie naar duurzame bereikbaarheid in de provincie Utrecht om zo voldoende woningen en arbeidsplaatsen te kunnen realiseren?

Wat ga je doen?

Wij hoeven jou als bereikbaarheidsdeskundige vast niet te vertellen dat juist in de provincie Utrecht de uitdagingen en kansen om duurzaam bereikbaar te blijven, complex en daardoor heel interessant zijn. We staan immers voor een flinke schaalsprong op wonen en werken.

Door jouw inzet werk je eraan mee dat iedereen in de provincie Utrecht ook op de langere termijn fantastisch kan blijven wonen, werken en leven. Daarbij ligt voor jou het accent op duurzame bereikbaarheidsvraagstukken. De Omgevingsvisie provincie Utrecht, het fietsbeleid en het regionaal toekomstbeeld fiets zijn daarbij belangrijke dragers. Dit doe je samen met enthousiaste en gedreven collega’s binnen en buiten het team.

Activiteiten die je gaat doen zijn:

 • Adviseren over en uitwerken van integrale strategische bereikbaarheidsvraagstukken, onder andere als uitwerking van de provinciale omgevingsvisie, de regionale plannen Utrecht Nabij en Amersfoort Centraal! En het (begin 2024 vast te stellen) nieuwe bereikbaarheidsplan.
 • Adviseren over en vormgeven van de transitie naar duurzame bereikbaarheid in samenwerkingstrajecten met Rijk en regio’s, zoals bijvoorbeeld in het samenwerkingsprogramma van het Rijk en de Regio U Ned (programma-uned.nl).
 • Vertegenwoordigen van de provincie in actuele, complexe en bestuurlijk gevoelige bereikbaarheidsopgaven van gemeenten, regio’s  en andere initiatiefnemers.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van management en bestuur over actuele bereikbaarheidsvraagstukken.
 • Overzien van het brede en integrale speelveld van de bereikbaarheidsopgave, data en inhoud koppelen aan strategie en vanuit dat overzicht zorgen voor regionale en landelijke positionering van de provincie daarin. Je werkt daarvoor samen met onze partners (zoals het Rijk, gemeenten, Rijkswaterstaat, Prorail en NS) en je beschikt over een goed netwerk op regionaal en landelijk niveau.
 • Leveren van inhoudelijke bijdragen aan projecten als de Mobiliteitsagenda Amersfoort en een MIRT Onderzoek en gebiedsonderzoeken  die de provincie als een van de partners binnen het programma U Ned uitvoert. Verder ben je breed inzetbaar voor beleidsontwikkeling en studies op het gebied van duurzame bereikbaarheid.
 • Samen met de programmamanagers Fiets en U Ned zorgen voor regionale en landelijke positionering van fiets en ook daarbij samenwerken met onze partners.
 • Uitwerken van het Nationale en Regionale Toekomstbeeld Fiets voor de middellange en lange termijn en ervoor zorgen dat deze op termijn kan worden gerealiseerd.
 • Organiseren van de lobby op (inter)nationaal niveau voor de financiering van kapitaalintensieve fietsprojecten.
 • In de markt zetten van een onderzoeken, inrichten van het afstemmingsproces met onze partners en zorgen voor het bestuurlijke besluitvormingsproces inclusief het schrijven van de voorstellen daarvoor.
 • De potentie voor duurzame mobiliteitsmaatregelen in gebieden als woonlocaties/bedrijventerreinen etc. uit data halen of daarvoor de datavraag op te (laten) stellen en deze potentie vertalen naar concrete projecten.

Wie zoeken wij?

Functie-eisen:

 • Afgeronde relevante WO-opleiding bijvoorbeeld op het gebied van planologie, geografie, bestuurskunde, civiele techniek met specialisatie op bestuurlijke/planologische kant daarvan.
 • Aantoonbare kennis van en minimaal 8 jaar werkervaring met het opstellen en uitvoeren van advies, beleid en het (mondeling en schriftelijk) adviseren van management en bestuur.
 • Brede kennis van bereikbaarheidsvraagstukken, ruimtelijke ontwikkeling, actieve (lopen en fietsen) en duurzame mobiliteit en de mobiliteitstransitie en in het bijzonder en van integrale beleidsprocessen.
 • Aantoonbare werkervaring binnen of voor een regionale/landelijke overheidsorganisatie en inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en inkoop- en aanbestedingsprocedures.

Functiewensen:

De kandidaat die wij zoeken beschikt over:

 • analytisch met helicopterview;
 • affiniteit met het ruimtelijk beleid en integrale vraagstukken;
 • data gedreven;
 • een volwaardige gesprekspartner voor bestuur en management;
 • politiek-bestuurlijke en omgevingssensitiviteit, met een goed ontwikkelde politieke antenne;
 • probleemoplossend, initiatiefrijk;
 • verbinder, enthousiasmerend, mobiliseren en overtuigend;
 • teamspeler die proactief en resultaatgericht aan de slag gaat;
 • zelf organiserend en met doorzettingsvermogen.

Vaardigheden

 • Je kunt schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Je hebt inzicht in de posities van belanghebbende partijen en bent in staat om tot concrete breed gedragen afspraken te komen.
 • Je bent planmatig en bent in staat om binnen gestelde korte deadlines heldere en uitvoerbare adviezen te komen. Je zet daarvoor je schrijfvaardigheden in, zorgt voor een goede presentatie van projectplannen en eindproducten.
 • Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en bent gericht op samenwerking.
 • Je kunt verbindingen leggen met alle andere verschillende inhoudelijke disciplines en onderhoudt een netwerk zowel binnen als buiten de organisatie en benut dit netwerk om tot gedragen afspraken te komen.

Wat bieden wij?

Werken bij de provincie Utrecht betekent dat je een waardevolle bijdrage levert aan het oplossen van maatschappelijke opgaven. Deze opgaven vragen het bijeenbrengen van veel verschillende disciplines en belangen – vooral buiten, maar ook binnen de organisatie. Als medewerker vorm jij de verbindende schakel. We halen kennis op, delen onze deskundigheid en behalen met elkaar successen. Samen komen we namelijk verder.

We investeren in de ontwikkeling van onze medewerkers. Je krijgt volop de gelegenheid voor eigen initiatief en ruimte om te groeien. Wij vinden een gezonde balans tussen werk en privé belangrijk. Iedereen krijgt de kans om flexibel en naar eigen vermogen te werken. Bij de provincie Utrecht werken we hybride. Hoe dit eruit ziet geven we samen vorm.

De organisatie is in ontwikkeling. We maken een professionaliseringsslag en gaan steeds meer opgavegericht werken. Als jij het leuk vindt om het voortouw te nemen en verder mee wilt bouwen aan onze organisatie, garanderen wij jou een boeiende tijd.

Naast uitdagend werk en leuke collega’s bieden we jou:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst van een jaar voor 36 tot 40 uur per week met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een salaris van minimaal €4.466,67 en maximaal € 6.323,27 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband van 40 uur p.w. (schaalniveau 12);
 • een Individuele Keuze Budget van 22,37% bovenop je maandelijkse salaris, waarvan je zelf kunt kiezen wanneer het wordt uitgekeerd;
 • 18 vakantiedagen én een ruime ATV-regeling met max. 25,5 extra vrije dagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • een goede pensioenopbouw;
 • een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per vijf jaar;
 • de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen via het cursusaanbod bij de UtrechtAcademie.

Contactinformatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Bjorn Hondelink, programmamanager U Ned, telefoon 06-46994717 of Gwen Boon, programmamanager fiets, telefoon 06-621124676 (vanaf 16 oktober bereikbaar).

Voor meer informatie over de procedure kun je contact opnemen met Henny Willems, adviseur werving & selectie, telefoon 06-38573285 of mail [email protected].

Interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

Solliciteren

Ben je geïnteresseerd? Reageer dan uiterlijk 30 oktober 2023 via onze sollicitatiepagina. Externe kandidaten kunnen reageren tot en met 6 november 2023.

We vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om naar deze functie te solliciteren.

Wij vragen van iedere nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Integriteit komt terug in het sollicitatiegesprek.

Wie zijn wij?

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van doorfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

Expertiseteam 2

In dit team houden ongeveer 30 collega’s zich bezig met deze strategische bereikbaarheidsopgave, waarbij we samen met onze regionale en Rijkspartners werken aan een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid.

Voor versterking van ons team zoeken we een beleidsstrateeg die de transitie naar duurzame mobiliteit vorm geeft en proactief adviseert over de keuzes die daarvoor moeten worden gemaakt. De strategische positionering van en uitwerkingsvraagstukken voor fiets is hierbij een van de belangrijke thema’s.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Stel je vraag aan de recruiter:

Hidden
Hidden
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.